Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018

10748 - Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου του «Άξιόν Εστιν» εν Αγίω Όρει (11 Ιουνίου)

ερ εκόνα τς Παναγίας το «ξιόν στιν» φυλάσσεται στ να το Πρωτάτου το γίου ρους, στς Καρυές. νας ατς κτίσθηκε τ 843 μ.Χ., μεγάλωσε π τν σιο θανάσιο τν θωνίτη κα γιογραφήθηκε κατ τν 13ο αώνα μ.Χ. π τν περίφημο γιογράφο μμανουλ Πανσέληνο.
Σύμφωνα μ τν παράδοση, κάποιος μοναχός, ποος ζοσε κοντ στς Καρυς μ ναν νεαρ ποτακτικό, φυγε να βράδυ π τ κελί, διότι πρεπε ν πάει στν κκλησία το Πρωτάτου, γι ν συμμετάσχει σ μι γρυπνία. ταν νύχτωσε, δόκιμος, πο μεινε μόνος, κουσε ργ τ βράδυ ν κτυπον τν πόρτα κα νοίγοντάς την εδε να γέροντα μοναχό, πο ζητοσε φιλοξενία. Τ μεσάνυχτα γέροντας κα δόκιμος ρχισαν ν ψάλλουν μαζ τν κολουθία. Μόλις φθασε ρα ν ψάλλουν «Τν Τιμιωτέραν», γέροντας πρόλαβε τ δόκιμο στ ψάλσιμό του λέγοντας πρς τ «ξιον στιν μακαρίζειν Σε τν Θεοτόκον, τν ειμακάριστον κα παναμώμητον κα Μητέρα το Θεο μν».

νεαρς δόκιμος κουσε τν μνο ατ γι πρώτη φορά. Γι’ ατ επε στ γέροντα ν το γράψει ατ τ λόγια, γι ν μνε τν Παναγία. γέροντας δέχθηκε κα γραψε τν μνο πάνω σ μία πέτρα, πο γινε μαλακ σν κερί, κα επε στ νεαρ δόκιμο: «π δ κα πέρα τσι σες κα λοι ο ρθόδοξοι ν ψάλετε ατν τν μνο». γέροντας μοναχός, φο επε πς τν λεγαν Γαβριήλ, ξαφανίσθηκε.
Μόλις πέστρεψε γέροντας μοναχός, δόκιμος το δειξε τν πέτρα κα ψαλε τν μνο πο εχε κούσει. γέροντας μ τ διάκρισή του διεπίστωσε μέσως τ θαυματουργικ γεγονς κα τρεξε ν μεταφέρει τ θαυμαστ ντικείμενο στος γέροντες το γειτονικο μοναστηριο. Ετσι διαδόθηκε τι μυστηριώδης πισκέπτης ταν ρχάγγελος Γαβριήλ, ποος εχε κατέβει π τν ορανό, γι ν διδάξει να νέο μνο πρς τιμν τς περαγίας Θεοτόκου.
χαραγμένη πέτρα π τν ρχάγγελο Γαβριλ πεστάλη στν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νικόλαο Χρυσοβέργη (984 – 996 μ.Χ.), ποος νέκρινε τν εσαγωγ το γγελικο ατο μνου στ λειτουργικ βίο τς κκλησίας.
γιος Νικόδημος γιορείτης ναφέρει τι τ γεγονς ατ εναι πολ παλαι κα τοτο μαρτυρεται π τ Μηναα τς κκλησίας, που στς 11 ουνίου ναγράφεται: «Τ ατ μέρ, Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριλ ν τ δειν». Τ γεγονς ατ συνέβη τ 982 μ.Χ.
ερ εκόνα τς Θεομήτορος εναι τύπου λεούσης Γλυκοφιλούσης κα κρατ στ δεξιά της τν ησο Χριστό.

πολυτίκιον. χος δ’. Ταχ προκατάλαβε.
Πατέρων θροίσθητε, πσα το θω πληθύς, πιστς ορτάζοντες, σήμερον χαίροντες, κα φαιδρς λαλάζοντες, πάντες ν εφροσύν· το Θεο γρ Μήτηρ, νν παρ το γγέλου, παραδόξως μνεται· δι ς Θεοτόκον εί, ταύτην δοξάζομεν.
τερον πολυτίκιον. χος α’. Τς ρήμου πολίτης.
Τ σεπτ σπυ Εκόνι Γαβριλ ρχάγγελος, καταπτς ν σχήματι ξέν, τν δήν σοι νέμελψεν, ξιόν στιν ς ληθς, τν μόνην μακαρίζειν σε γνή, ς Μητέρα το τν λων Δημιουργο, κα σώζουσαν τος κράζοντας· δόξα τος θαυμασίοις σου γνή, δόξα τος μεγαλείοις σου, δόξα τ πρς μς σου προνοί χραντε.
Κοντάκιον. χος δ’. πεφάνης σήμερον.
ορτάζει σήμερον πας θως, τι μνοις δέδεκται, π γγέλου θαυμαστς, σο τς γνς Θεομήτορος, ν πσα κτίσις γεραίρει δοξάζουσα.
τερον Κοντάκιον. χος πλ. δ’. Τ περμάχ.
ς πιστς π’ ορανο ν ξέν σχήματι
Γαβριλ τν Μοναστν μυσταγώγησε
Μακαρίζει κα μνεν σε ξίως Κόρη.
λλ’ μες τούτου τν μνείαν ορτάζοντες
Τν πολλήν σου πρς μς μνομεν πρόνοιαν
Κα
βομέν σοι, χαρε θω φορος.
Μεγαλυνάριον.
ξιον μνεν σε δι παντός, τν Θεο Μητέρα, κα προστάτιν τν γηγενν, παρ το γγέλου, Παρθένε διδαχθέντες, μνομεν καθ’ κάστην, τ μεγαλεά σου.

Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου