Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

10292 - Το ενεργειακό πρόβλημα στο Άγιον Όρος. Αναγκαιότητες και Προκλήσεις (Βιντεοσκοπημένη εισήγηση των κ.κ Βασιλείου Χατζημιχαηλίδη, Αχιλλέα Κάππη και Στέλιου Κουρμπέτη στο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο της Αγιορειτικής Εστίας)

Βασίλειος Χατζημιχαληλίδης, Διευθυντής ΚεΔΑΚ
Αχιλλέας Κάππης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΚεΔΑΚ
Στέλιος Κουρμπέτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΚεΔΑΚ

Το ενεργειακό πρόβλημα στο Άγιον Όρος. Αναγκαιότητες και Προκλήσεις

Περίληψη της Εισήγησης:

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κτηριακή και πληθυσμιακή ανάπτυξη στο Άγιον Όρος και η αύξηση του πλήθους των επισκεπτών συνοδεύτηκαν με ανάλογη αύξηση των ενεργειακών αναγκών των μονών. Καθώς το Άγιον Όρος δεν είναι συνδεδεμένο στο ελληνικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, οι ανάγκες καλύπτονται με τη χρήση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) με καύσιμο το πετρέλαιο. Η πρακτική αυτή έχει ως συνέπεια τόσο την ηχητική και ατμοσφαιρική ρύπανση όσο και την δαπάνη μεγάλων χρηματικών ποσών εκ μέρους των μονών.
Το πρόβλημα απασχόλησε την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας, σε αρμονία με τις τεχνολογικές εξελίξεις και το νομοθετικό πλαίσιο που σταδιακά δημιουργήθηκε, προκρίθηκε η λύση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μέσα από μία διαδικασία που διήρκησε μία πενταετία οριστικοποιήθηκαν οι πρώτες μελέτες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πεδίων, τα οποία θα καλύψουν μέρος των ενεργειακών αναγκών των μονών.
Στόχος της παρουσίασης είναι αρχικά να αναδειχτούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των μονών για ενέργεια και οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στη συνέχεια θα αναλυθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση τους στο Άγιον Όρος και, τέλος, οι διεργασίες που οδήγησαν στην έγκριση των πρώτων μελετών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚεΔΑΚ.


Σχετικά:

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, 8 Δεκεμβρίου 2017

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, 9 - 10 Δεκεμβρίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου