Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

8142 - Ξημερώνει διπλή γιορτή

ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Βημόθυρα
Ιερό Χιλιανδαρινό Κελλί Μαρουδά
Έργο Γεωργίου Μητροφάνοβιτς, 1653/4


1 σχόλιο: