Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

7917 - Στατιστικά στοιχεία περί των μοναχών του Αγίου Όρους


.

.
Μαντζαρίδης Γεώργιος,
Στατιστικά στοιχεία περί των μοναχών του Αγίου Όρους

Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Α. Π. Θ. 17 (1972), σ. 415-420. 
Θεσσαλονίκη 1972
Πηγή Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Μαντζαρίδης Γεώργιος,
Νεώτερα στατιστικά στοιχεία περί των μοναχών του Αγίου Όρους

Θέματα Κοινωνιολογίας της Ορθοδοξίας, σ. 315-328. 
Θεσσαλονίκη 1975
Πηγή Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου