Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

8014 - Πανηγύρισε το Εσφιγμενίτικο κάθισμα του Αγίου ΤρύφωνοςΤρύφων ἀληθοῦς ἀξίωσον τρυφῆς με Γεράσιμον μέλψαντα σὰς ἀριστείας!
Ἀπολυτίκιον
Τρυφὴν τὴν ἀκήρατον, ἰχνηλατῶν ἐκ παιδός, βασάνους ὑπήνεγκας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἤθλησας ἄριστα ὅθεν τὴν τῶν θαυμάτων, κομισάμενος χάριν, λύτρωσαι πάσης βλάβης, καὶ παντοίας ἀνάγκης, Τρύφων Μεγαλομάρτυς, τοὺς σὲ μακαρίζοντας.

Μεγαλυνάριον
Ἴχνεσιν ἑπόμενος ἀκλινῶς, Τρύφων ἀθλοφόρε, τοῦ φανέντος ἐπὶ τῆς γῆς, τῶν αὐτοῦ χαρίτων δοχεῖον ἀνεδείχθης, καὶ ἱεροῖς ἀγῶσι Μάρτυς διέπρεψας.
Ἕτερον Μεγαλυνάριον
Φύλαττε ἐκ βλάβης τε καὶ φθορᾶς, ἡμῶν τὰς ἀμπέλους, καὶ τοὺς κήπους καὶ τὰ φυτά, ὡς μεγίστην χάριν, λαβὼν παρὰ Κυρίου, καὶ δίωκε θηρία Τρύφων τὰ φθείροντα.
Πανηγυρική θεία λειτουργία τελέσθηκε στο εσφιγμενίτικο κάθισμα του αγίου Τρύφωνος επί τη εορτή του αγίου Τρύφωνος και εφέτος. Παρέστησαν ο ηγούμενος της μονής μας αρχ. Βαρθολομαίος, μοναχοί, λαϊκοί προσκυνητές του Αγίου Όρους και φίλοι της μονής, ενώ παρατέθηκε πλούσια τράπεζα.
Το κάθισμα απέχει πεζή περίπου 900μ από την είσοδο της μονής μας και ευρίσκεται σε χαριτωμένο τόπο, όπου ανέκαθεν οι Εσφιγμενίτες μοναχοί διατηρούσαν αμπελώνες, των οποίων προστάτης είναι ο άγιος Τρύφων. Ας πρεσβεύει για κάθε άνθρωπο!Ευχαριστίες οφείλουμε για τις φωτογραφίες στον φίλο της μονής αγαπητό κ. Παναγιώτη Φράγκου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου