Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

7395 - Γέρων Αλέξανδρος Λαυριώτης (1838 – 1905)Μία εξέχουσα προσωπικότης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας αλλά και του Αγίου Όρους γενικώτερα, η οποία έζησε και έδρασε κατά το δεύτερο ήμισυ της προπαρελθούσης εκατονταετηρίδος και για ελάχιστο χρόνο στην αρχή της παρελθούσης, ήταν και ο Γέρων Αλέξανδρος Λαυριώτης (Ευμορφόπουλος).

Ο Μοναχός Παύλος Λαυριώτης σημειώνει για τον Γέροντα Αλέξανδρο στο περιοδικό ΠΡΩΤΑΤΟΝ (τεύχ. 40, Μάρτιος-Απρίλιος 1993), τα εξής:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου