Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

7201 - Ιστορική εγκύκλιος Αγιορειτών Πατέρων. Απευθύνεται στις αντιμαχόμενες παρατάξεις του Εμφυλίου Πολέμου (1946)


..Αγιορειτική Βιβλιοθήκη,
Μηνιαίον εκκλησιαστικόν και θρησκευτικόν περιοδικόν.
Έτος ΙΑ´ (1946)
Βόλος 1946

Πηγή: Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου