Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

7338 - Ιερομόναχος Ιωσήφ Παντοκρατορινός (1869 – Οκτώβριος 1922)

Ο κατά κόσμον Ιωάννης Κουκουτός γεννήθηκε στις Κυδωνιές της Μ. Ασίας το 1862. Το 1894 προσήλθε και εγκαταβίωσε στη μονή Παντοκράτορος, υποτασσόμενος στον Γέροντα Πνευματικό Παΐσιο. Εκάρη μοναχός το 1898 και χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος το 1899. Το 1909 κατεστάθη προϊστάμενος της μονής του.
Το 1911 εστάλη στο μετόχι της μονής του Αγίου Νικολάου στη γενέ­τειρά του, που η μονή το είχε από τις αρχές του 18ου αιώνος. Έμελλε να είναι ο τελευταίος οικονόμος του μετοχιού. Εργάσθηκε εκεί φιλότι­μα, φιλόπονα και φιλάνθρωπα με ιδιαίτερη επιτυχία.
 
Το τέλος του ήταν μαρτυρικό. Εσφάγη από τους Τούρκους το 1922. Σε έγγραφο της μονής Παντοκράτορος αναγράφεται:
«Ο τελευταίος δε αδελφός αυτής Ιωσήφ Παντοκρατορινός Προη­γούμενος Κυδωνιάτης, το γένος Κουκουτός, συνεχίζων από το 1909 την τρίτην εξαετίαν της αποστολής εύρε σκληρόν θάνατον κατά Οκτώβριον του 1922, του φρικτού έτους της εθνικής συμφοράς, μετά του Μητρο­πολίτου Κυδωνιών αειμνήστου Γρηγορίου Ωρολογά, απαχθείς και σφα­γείς υπό των Τούρκων ή ταφείς εις χαώδη λάκκον μετά του Αρχιερέως και του λοιπού Ιερατείου των Κυδωνιών, ως είχον αναγράψει τότε αι εφημερίδες». Μαζί του μαρτύρησε και ο μοναχός Ιλαρίων Παντοκρατορινός, με τον οποίο συγκατοικούσαν στο μετόχι.
Πήγες – Βιβλιογραφία
Νεκρολόγιον Ιεράς Μονής Παντοκράτορος, σ. 9. Δημητρίου Στρατή αρχιμ., Αγιορείτικα Μετόχια στις Κυδωνιές (Αϊβαλί), Κατερίνη 2002, σσ. 59-69 και 87-90. Συμεών Πασχαλίδη, Ιερά Μονή Παντοκράτορος, Άγιον Όρος 2005, σ. 200.
Πηγή: Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, Μέγα Γεροντικό εναρέτων αγιορειτών του εικοστού αιώνος Τόμος Α’ – 1901-1955, σελ. 167, Εκδόσεις Μυγδονία, Α΄ Έκδοσις, Σεπτέμβριος 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου