Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

6829 - Η θέση της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους για τις ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές από τον Άθωνα

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΑΘΩΝΑ
Είναι γνωστό ότι πάγιο αίτημα πολλών ραδιοερασιτεχνών, εδώ και χρόνια, είναι να έρθουν και να εκπέμψουν από το Άγιο Όρος. Οι παλιότεροι γνωρίζουν ότι στο παρελθόν βοήθησα και ήρθε μια ομάδα ραδιοερασιτεχνών από τη Θεσσαλονίκη και έκαμαν εκπομπές από τον Κήπο της Παναγίας μας. Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια η Ιερά Κοινότης αρνείται να δώσει άδεια στον οποιονδήποτε. Ίσως ξεχνούν οι περισσότεροι ότι η πολιτική της Ιεράς Κοινότητος ήταν σε ένα βαθμό αποτέλεσμα του τρόπου που προσπάθησε να κοροϊδέψει τους Μοναχούς ο Γερμανός ραδιοερασιτέχνης Baldur DJ6SI προκειμένου να κάνει παράνομες εκπομπές.
Αντί η ιστορία να δείξει το δρόμο, δυστυχώς έχουμε γίνει τον τελευταίο καιρό μάρτυρες νέων προσπαθειών κοροϊδίας.

 Πριν από λίγο καιρό κάποιοι Λετονοί Ραδιοερασιτέχνες ήρθαν στο Άγιο Όρος και χωρίς καμιά άδεια από την Ιερά Κοινότητα, προσπάθησαν να μπουν και να κάνουν εκπομπές, έχοντας λέει, προφορική άδεια! Φυσικά ούτε προφορική ούτε γραπτή άδεια είχαν και εξεδιώχθησαν από το Άγιο Όρος. Η προσπάθειά τους αυτή και η ανακοίνωση της αποστολής τους όμως, παρότι δεν είχαν τα απαιτούμενα έγγραφα, δημιούργησαν μία κακή εικόνα για το Άγιο Όρος αφού φάνηκε σε κάποιους και μες τη λαχτάρα τους για μια επαφή, το Άγιο Όρος να είναι το κακό.
Αμέσως μετά από λίγο  καιρό  ένας  Έλληνας ραδιοερασιτέχνης έκανε  εκπομπές από  το  Άγιο  Όρος.  Πολλά  μηνύματα  έφτασαν πάλι σε  μένα με  την  ερώτηση αν  ο  εν  λόγω ραδιοερασιτέχνης έχει  την  άδεια  της Ιεράς Κοινότητος. Ο ίδιος ισχυρίστηκε  και  δήλωσε  πως έχει  την  άδεια  από  κάποια  Μονή για  να  κάνει εκπαιδευτικές  εκπομπές, χωρίς να  λάβει καθόλου υπόψη  του το Κανονισμό λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου που αναφέρει σχετικά:
«2.3. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, ο κάτοχος του σταθμού, ραδιοερασιτέχνης με ισχύουσα άδεια, μπορεί για εκπαιδευτικούς λόγους και αποσκοπώντας στην πρόοδο του ραδιοερασιτεχνισμού, να επιτρέπει την χρήση του σταθμού σε τρίτο πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του ραδιοερασιτέχνη, υπό την ευθύνη του, την επίβλεψή  του και τις οδηγίες του, για σύντομο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) λεπτά της ώρας. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά το χαρακτηριστικό κλήσεως του σταθμού διευκρινίζεται ότι η χρήση του σταθμού γίνεται από τρίτο πρόσωπο σε διαδικασία εκπαίδευσης με την χρησιμοποίηση του  διακριτικού του σταθμού ακολουθούμενο από την κατάληξη /Τ (training).»
Μα στο Άγιο Όρος η άδειά του δεν είναι «ισχύουσα» αφού δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Κοινότητος, όπως ορίζει το άρθρο 12,παρ.8  του Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.
« 8. Για την χορήγηση ΕΔΚ προς πραγματοποίηση ραδιοερασιτεχνικών επικοινωνιών από το Άγιο Όρος είναι απαραίτητη επιπλέον η γραπτή συναίνεση της Ιερής Επιστασίας του Αγίου Όρους.»
Άρα μιλάμε για άλλη μια προσπάθεια εξαπάτησης των Μοναχών. Πάλι όμως η ίδια αρνητική εικόνα στον έξω κόσμο.
Τελικά αυτό θέλουμε; Να κάνουμε εκπομπές ακόμη κι αν κοροϊδέψουμε τους Μοναχούς, κάνοντας κακό στο Άγιο Όρος; Έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας κάνοντας κάτι τέτοιο; Μήπως όλες αυτές οι ενέργειες κάνουν κακό τελικά στο ραδιοερασιτεχνισμό, απομακρύνοντας ακόμα περισσότερο μια μελλοντική αποστολή;
Το Άγιο Όρος είναι μια πηγή φωτός που  φωτίζει  όλους  μας και  φάρος της Ορθοδοξίας μέσα στους Αιώνες.
Ρώτησα  την  Ιερά Επιστασία αν  έχει δοθεί  κάποια σχετική άδεια  και  μου  απάντησαν αρνητικά. Μάλιστα η Ιερά  Κοινότητα του  Αγίου  Όρους έχοντας  υπόψη τις παλιότερες παράνομες  εκπομπές  του  Γερμανού ραδιοερασιτέχνη Baldur DJ6SI, την πρόθεση  των Λετονών που  ήθελαν να  κάνουν  εκπομπές χωρίς  την  άδεια της  Ιεράς  Κοινότητος, τις  παράνομες  εκπομπές του SV2/SV1RP/Τ η /Α  στις 12-6-2015, και  πολλές  άλλες αιτήσεις ραδιοερασιτεχνών από  όλο  τον  κόσμο που  ζητούν  να  κάνουν  εκπομπές  από  τον Άθωνα, εξέδωσε την υπ΄ αριθ. Φ.2/27Α/1482 /28-6-2015 Εγκύκλιο  προς  τις  20 Ιερές Μονές του  Αγίου Όρους με  την  οποία  ξεκαθαρίζει  το  θέμα  των  ραδιοερασιτεχνικών  εκπομπών  από  την περιοχή του  Αγίου Όρους. Με αυτή την εγκύκλιο, η Ιερά Κοινότης ορίζει ότι για να κάνει κάποιος τρίτος εκπομπές από το Άγιο Όρος, πρέπει να έχει ειδικό διακριτικό και τη σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Κοινότητος γραπτώς. Παράλληλα αναφέρει ότι όλες οι απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα ήταν αρνητικές, καθιστώντας παράνομες τις όποιες εκπομπές.
Παρακαλώ όλους να είμαστε προσεκτικότεροι στη συμπεριφορά μας. Γενικότερα στη ζωή μας καλό είναι όταν προσπαθούμε για κάτι, να  έχουμε στο μυαλό μας να μην προσβάλλουμε τους άλλους, ούτε να θίγουμε τις αξίες και τους θεσμούς και  να προσπαθούμε κάθε φορά με νόμιμα και ηθικά μέσα για την επίτευξη του σκοπού μας.
Με πολλές ευχές
Γέρων  Απολλώ Δοχειαρίτης    SV2ASP/A

Για την ενημέρωσή σας παραθέτω την σχετική εγκύκλιο:


Radio Operator transmissions from Mount Athos
“For Years it has been a long time desire of amateur radio operators to come and broadcast from Mount Athos. The more senior ham operators know that in the past I have helped amateur radio operators from Thessaloniki to setup and make contacts from the Garden of Our Lady. Most of you are aware that in recent years the Holy Community has refused to give permission to anyone. Perhaps most of you forget that the new policy of the Holy Community was mostly due to German amateur operator Baldur DJ6SI and the fact that he tried to fool monks into allowing him to operate illegally.
Unfortunately, instead of learning from this we have seen new efforts at trickery.
Recently a Amateur Radio operator from Latvia came to Mount Athos without permission from the Holy Community but when asked claimed he had been given verbal permission to operate. In truth he had neither Verbal nor written permission so we had him expelled from Mount Athos. The pretext that he used for operating on Mount Athos along with some of his documentation created a bad image of Mount Athos as being evil in the eyes of those who really need a contact with Mount Athos.
Soon after the Greek Ham made his transmissions many messages came to me asking if this Ham operator had the permission of the Holy Community since he was arguing that he had permission from a monastery to train people to become amateur operators. He did this without regard for the regulations that govern amateur radio
In specific cases where they have taken special precautionary measures, the owner of the station, a radio amateur with a valid license may, for educational purposes and aiming to progress the use of amateur radio, allow a third party person who does not have a ham radio license to transmit under his responsibility with his supervision and instructions, for a short period not exceeding twenty (20) minutes. In such cases, after the station’s operators call sign is clarified the transmissions made by a third person in training must use the call sign followed by the suffix / T (training)
But on Mount Athos his license did not have the consent of the Holy Community, as defined in Article 12, paragraph 8 of the Operating Rules of amateur radio stations.
Paragraph 8. states: Radio-amateur communications from Mount Athos need the additional written consent of the Holy Supervision of Mount Athos.”
So we are talking about another attempt to deceive the monks again and also creating the same negative image of us to the outside world.
Ultimately what do they want? To make transmissions even if they fool Monks into breaking the laws of Athos? Do they have any conscience by doing so? Do all these actions make it worst for amateur radio, removing even more future mission?
Mount Athos is a light source that illuminates all of us and a beacon of Orthodoxy through the centuries.
I asked the Holy Supervision if I can give permissions and was told NO. Indeed, the Holy Community of Mount Athos having regard to the previous illegal broadcasts of the German radio amateur Baldur DJ6SI, and the intention of Latvians who wanted to make transmissions without the permission of the Holy Community, illegal transmissions of SV2 / SV1RP / T and / A in the 12- 6-2015, and many other applications hams from around the world seeking to make transmissions from Athos, adopted Nos. F.2 / 27A / 1482 / 06.28.2015 in the Circle of 20 monasteries of Mount Athos which regulates the issue of amateur transmissions from the region of Mount Athos.
With this encyclical, the Holy Community stipulates that to make someone else transmit from Mount Athos, it must have a definitive consent of the Holy Community in writing. At the same time it states that answers all relevant requests were negative, making illegal any transmissions.
Please be more careful in your behavior. Overall it is good when we want something to keep in mind not to insult others, or we make it harder to get permission from institutions and always use lawful and ethical means to achieve your goals.”
 Elder Apollos Docheiaritis SV2ASP/A

Μετάφραση: http://www.dx-world.net

45 σχόλια:

 1. Ανώνυμος25/7/15, 4:07 μ.μ.

  ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ !!!
  ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΣΕΙ ΑΥΤΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΨΕΥΤΟΕΥΛΑΒΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΡΥΦΟΥΣ ΠΟΘΟΥΣ....
  ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΣΤΟΝ 2ΜΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΤΡΕΛΟ...
  ΜΑΚΑΡΙ Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΧΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Dear Elder Apollo,

  The situation with the recent attempts to transmit from Mount Athos is about as I thought it was. I do not believe that any ham who tries to to deceive the Holy Community shows good "ham spirit."

  However, many are wondering if the Holy Community would ever let outside hams operate from Mount Athos, and what the circumstances would have to be. Would it be possible for you to clarify this for us?

  The pseudonym I am using here is to prevent spam. I am WX2S, and my email is on QRZ.com.

  73, -Steve.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος25/7/15, 6:28 μ.μ.

  Διαβάζοντας το κείμενο σλλά και την σχετική εγκύκλιο, κατ' αρχήν διαπίστωσα κάποιες μικρές μεν αλλά, πολύ ουσιώδεις παραλείψεις.
  Όπως ότι κατά τις τελευταίες "παράνομες" ??? εκπομπές δεν τηρήθηκε ο κανονισμος.
  αυτό δεν είναι αλήθεια και οι γνωρίζοντες το ξέρουν καλά.
  Επίσης μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως ένας ιερομόναχος να εκστομίζει με πολύ μεγάλη ευκολία μάλιστα τέτοιες παραπλανητικές πληροφορίες προς άτομα που δεν γνωρίζουν.
  π. Απολλλώ δεν είπες όλη την αλήθεια.
  Λυπάμαι αλλά θα το κάνω εγώ και μάλιστα στις αρμόδιες αρχές και για έναν και μόνο λόγο. Θέλω να μάθω κι εγώ όπως και πολλοί άλλοι τον λόγο της σθεναρής αντίστασης επί του θέματος.
  Συνεχίζεται .....
  Κάποιος που ξέρει ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος26/7/15, 4:10 π.μ.

  Πριν πεις τις αλήθειες σου Θοδωρή δεν θα ήταν καλύτερα να έλεγες ποιός είσαι? Ετσι για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που δεν ξέρει απλά Ελληνικά και δεν μπορεί να κατανοήσει ένα χαρτί δύο παραγράφων??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος26/7/15, 3:49 μ.μ.

  Ρώτησα την Ιερά Επιστασία αν έχει δοθεί κάποια σχετική άδεια και μου απάντησαν αρνητικά.
  I asked the Holy Supervision if I can give permissions and was told NO.
  Ακόμη και στην μετάφραση που είναι λανθασμένη, προσπαθούν να τον παρουσιάσουν σαν κάποιον που έχει το δικαίωμα να δίνει αδειες αντι της Ι. Επιστασίας.
  Εκει που πήγε και βρίσκετε, πήγε για υπακοή, ταπεινοφροσύνη και να προσεύχετε για ΟΛΟΥΣ εμάς τους λαϊκούς. Πόσο μάλλον να κατηγορεί, να διαβάλει και να συκοφαντεί. Δεν βλέπω να τηρεί τίποτε απ' όλα. Ειλικρινά λυπάμαι.
  SV2/SV1RP/T Γιώργος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος26/7/15, 9:50 μ.μ.

  Ο Εθνικοπατριωτικός Ραδιοερασιτεχνισμός Απώθανε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος26/7/15, 11:49 μ.μ.

  Αχ καημένε Γιώργη με τον κολλητό σου το Θοδωρή !
  Τόσες ταλαιπωρίες, τόσα έξοδα και το δώρο ,τον ασύρματο, που πήγες για να εκπαιδεύσεις τους καλογέρους, όλα πήγαν χαμένα!!!
  Τόσο καιρό έγραφες πως θα κάνεις εκπομπές από το Άγιο Όρος, ακόμα και στο DXCOFFEE το έγραψες να το μάθουν και στο εξωτερικό, αλλά δε φρόντισες να πάρεις την σχετική άδεια που χρειαζόταν για την περιοχή του Αγίου Όρους.
  Καλά , εσύ ένας τόσο σπουδαίος και δάσκαλος του μορς, δεν το γνώριζες αυτό; Δεν σου το είπε ούτε ο κολλητός σου;
  Να όμως που και οι καλόγεροι δεν κοιμούνται εκεί... και έτσι κρίμα που είχες τυπώσει και κάρτες δίφυλλες , όπως μας τις έδειξες.
  Διάβασα την εγκύκλιο της Ιεράς Κοινότητος αλλα και του κείμενο του π. Απολλού και δεν είδα κάπου να κατηγορεί κανένα. Απλά γράφει την πάσαν αλήθεια και το υπογράφει.
  Εσείς οι τόσοι ανώνυμοι μπορείτε να μας πείτε σε τι σας κατηγορεί;
  Αποτι διάβασα στον 2μηδη, που παρόλο που είναι δωδεκαθεϊτης , βρήκε χώρο στη σελίδα του να ασχοληθεί και μετο Άγιο Όρος και έτσι εκει έχετε γράψει για τις περίφημες εκπομπές σας από το Άγιο Όρος ακόμα είδαμε και την όμορφη κάρτα, αλλά χωρίς να έχετε την ειδική άδεια της Ιεράς Κοινότητας και έτσι μάλλον θα μείνει για ενθύμιο αυτής της καλής εμπειρίας.
  Ίσως αυτή να είναι η αλήθεια η οποία όμως είναι " πικρή".
  Και δεν πρέπει να ξεχνάμε οτι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία...
  Πολύκαρπος Παπδόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος27/7/15, 1:48 π.μ.

  Μήνυμα Αγιορίτη(πραγματικού Μοναχού) που έφτασε στα χέρια μου και το αναρτώ αυτούσιο.

  Το χομπι ενος Μοναχου ειναι θεμα του ιδιου και του Γεροντος του, οταν βεβαια δεν εχει δημοσια απηχηση και δεν χρειαζεται την εγγραφη αδεια του χωρου στον οποιο θα λαβει χωρα η εκδηλωση αυτου. Ωστοσο ο εν λογω Μοναχος εξεπεμπε επι 25 ετιας χωρις να γνωστοποιει στην Ιερα Κοινοτητα τις ενεργειες του χομπι του, ενω ταυτοχρονα υπονομευε με δολο τις αγνες προσπαθειες συναδελφων του ρ/ε οταν αυτοι αιτουνταν απο την Ιερα Κοινοτητα αδεια εκπομπης. Περαν λοιπον της παρανομου αλλα και κρυφης εν συνολω εκπομπης που ενεργουσε διακηρυττε στο παγκοσμιο ρ/ε γιγνεσθαι την αποκλειστικοτητα και μοναδικοτητα της ανυπαρκτης κατα αληθεια αδειας ρ/ε εκπομπης. Εχουμε δηλαδη ψευδος, δολο, απατη εν γενει προς ολο τον ρ/ε κοσμο αλλα και προς ολο το Αγιον Ορος με μοναδικο σκοπο-κερδος την αλαζονικη αυτοπροβολη και την συγκεντρωση χρηματων για ιδιον οφελος. Ο τροπος αυτος δεν συναδει, δεν εκφραζει αλλα και δεν νοηματοδοτει τον πνευματικο τροπο της Μοναχικης πολιτειας αλλα φανερωνει ανθρωπο που δεν εχει επιγνωση, του ποιος ειναι, τι ιδιοτητα εχει, αλλα και πως αρμοζει να συμπεριφερεται. Ας αναλογισθει επιτελους το κακο παραδειγμα που διδει, αλλα και την μομφη κατα του Ιερου τοπου που προσδιδει με την κακη του διαγωγη εχοντας τοσα χρονια την ιδιοτητα του Μοναχου.
  Με πονο ψυχης
  Αγιορίτης Μοναχός

  de SV2/SV1RP/T

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. "...Αποτι διάβασα στον 2μηδη, που παρόλο που είναι δωδεκαθεϊτης ..."

  Δεν ξέρω αλήθεια από που πληροφορήθηκε ο κύριος Πολύκαρπος Παπαδόπουλος το που πιστεύω ή δεν πιστεύω. Το είδε σε όραμα και έσπευσε να το κοινοποιήσει?
  Ή του το αποκάλυψε ο μεταφορέας των λουκουμιών (ενίοτε και τσίπουρου) διαβάζοντας αποσπάσματα από τα "άπλυτα"?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Πριν ζητήσουμε από τον Γέροντα Απολλώ να μας πει τι έκανε μέσα στο ίδιο του το σπίτι, πεσμας εσύ ρε Γιώργο κάτι???

  Προβλέπεται εκπαιδευτική εκπομπή πέραν του 20λεπτου που ορίζει ο νόμος?? Γιατί το sv2/sv1rp/t ήταν στον αέρα για κάτι ώρες. Και ποιός μοναχός ήταν αυτός που έστελνε morse με πάνω από 150 cpm (γράμματα το λεπτό) . Φαντάζομαι αν ζητηθεί επίσημα θα μας τον υποδείξεις, εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να γνωρίσω αυτόν τον μοναχό "φαινόμενο". Σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει τέτοιος μοναχός..

  Μιχάλης Κτενάς SV8GKE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος27/7/15, 2:04 μ.μ.

   Θα είναι δεύτερος. Τον πρώτο που έμαθε και χείριζε με 150 γράμματα από την μια μέρα στην άλλη και έκανε επαφές τον ξέρεις!

   Διαγραφή
 11. Ανώνυμος27/7/15, 3:04 μ.μ.

  Προβλέπεται εκπαιδευτική εκπομπή πέραν του 20λεπτου που ορίζει ο νόμος??
  Όχι
  Γιατί το sv2/sv1rp/t ήταν στον αέρα για κάτι ώρες.
  Ήταν στον αέρα για πολλά 20λεπτα με ενδιάμεσες διακοπές
  Και ποιός μοναχός ήταν αυτός που έστελνε morse με πάνω από 150 cpm (γράμματα το λεπτό) .
  Ένας μοναχός. Με ράσα. Δεν τον γνωρίζεις!
  Φαντάζομαι αν ζητηθεί επίσημα θα μας τον υποδείξεις,
  ΑΝ ζητηθεί ΕΠΙΣΗΜΑ, ναι θα ΣΑΣ τον υποδείξω. Εσένα ειδικά έπρεπε να στον δείξω από καιρό.
  εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να γνωρίσω αυτόν τον μοναχό "φαινόμενο".
  Ναι η θέληση σου μας απασχολεί όλους, καλό είναι που το ανακοινώνεις!
  Σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει τέτοιος μοναχός..
  Υπάρχει άλλος ένας, που όποτε τον επισκέπτεται Γερμανός συνάδελφος βγαίνει και χειρίζει cw και όταν φεύγει, τα ξεχνάει και βγαίνει φωνή.
  Σε κάλυψα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Κτενά , σε παρακαλώ επειδή κάποιος πρέπει να σου πει ότι εισαι πολύ βλάκας, και επικίνδυνος, αναλαμβάνω λοιπόν να στο πω εγώ.
  Αα και κάτι άλλο. Δεν είσαι απολύτως τίποτα, μην έχεις λάθος εντύπωση για τον εαυτό σου ... φιλάκια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Και κάτι βασικό
  π. Απολλώ σου την έχουνε στημένη στο dx summit τουλάχιστον 10 άτομα... καταλαβαίνεις ότι αυτή τη φορά δεν είναι παιχνίδι. Το απόστημα έσπασε ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανώνυμος27/7/15, 7:20 μ.μ.

  Τελικά εσεις στο DX plus team,νομιζετε ότι απευθύνεστε σε αγραμματους τσομπάνηδες?Το ΦΕΚ 1969/2011 που επικαλειστε,γραφει ξεκάθαρα ότι για εκπομπές στο Αγ.Ορος απαιτειται η ''γραπτή συναίνεση'' της Ι.Επιστασίας,την οποία προφανώς ΔΕΝ είχατε,αλλά πιθανόν να παίρνατε στην επόμενη συνεδρίαση της.Χωρις την άδεια αυτη εκπέμψατε,προφανώς παράνομα.Με αυτή σας την ενεργεια χασατε την ευκαιρία που μπορει να ειχατε νομιμα.Ο Ελληνικός νόμος είναι απο τις ελάχιστες περιπτωσεις που ειναι ξεκάθαρος.
  Επισης πειτε μας σε ποιο σημειο στο ΦΕΚ 1969 γραφει ότι το Training γινεται στο χωρο του εκπαιδευόμενου?(γιατι ξερουμε να διαβαζουμε Ελληνικά και το μονο που γραφει ειναι ότι η εκπαιδευση γινεται στο σταθμο του αδειοδοτημενου ραδιοερασιτεχνη,δηλαδη στο σπιτι ή στο συλλογο σας)Εκτος αν εχετε shack στη Μονη Κουτλουμουσίου και δεν το ξερουμε...(το οποίο ειναι παρανομο γιατι δεν εχειτε αδεια εκπομπής απο κει).
  Μπορει να ειστε όλοι διακεκριμενοι ραδιοερασιτεχνες με πολλές εμπειρίες,όμως αυτό δεν σας δινει το δικαιωμα να παρανομείτε.Η γυναίκα του Καισαρος δεν φτανει να ειναι τιμια ,αλλά πρεπει και να το δειχνει...μονο που εσεις δειξατε το αντιθετο.
  Γιατί κυριοι δεν ακολουθησατε την ευθεια οδό,και να ζητηστε αδεια και εφόσον την παρετε,ΜΕΤΑ να εκπέμψετε?
  Το μονο που κανετε ειναι να κατηγορειτε τον π.Απολλώ χωρίς όμως να μπορειτε να μας αποδειξετε την νομιμότητά σας...
  Οι μακροσκελεις επιστολές με υπουργεία,ρωσους,δράκους και αρκουδες δεν εντυπωσιάζουν κανεναν.(θα εκπαιδευατε μοναχούς 2-3 μερες και μετα θα τους βγαζατε στον αερα σε τρομακτικά pileup που ουτε εσεις αντιμετωπίσει-λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει).Κοινώς ,αν δεν το καταλάβατε ακόμα, γίνατε παγκόσμια ρόμπα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Δεν έχεις καταλάβει απολύτως τίποτα.
  Ισως γιατί δεν θέλεις να καταλάβεις.
  όταν θα είσαι έτοιμος να ακούσεις, τότε θα μπορέσω να σου εξηγήσω.
  Δυστυχώς όμως τον Σεπτέμβριο μετακομίζω μόνιμα στις Ην. Πολιτείες οπότε θα ησυχάσετε από μένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Αα και κάτι άλλο που δεν ξέρεις.
  Αυτή την άδεια που λες ότι χρειάζεται, δεν την έχει ούτε ο Απολλώ και έτσι βγαίνει 25 χρόνια τώρα. Αυτό δεν σε ενοχλεί ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμος27/7/15, 11:19 μ.μ.

  « 8. Για την χορήγηση ΕΔΚ προς πραγματοποίηση ραδιοερασιτεχνικών επικοινωνιών από το Άγιο Όρος είναι απαραίτητη επιπλέον η γραπτή συναίνεση της Ιερής Επιστασίας του Αγίου Όρους.»

  ΕΔΚ= Ειδικό Διακριτικό Κλήσης, τί δεν καταλαβαίνεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ανώνυμος27/7/15, 11:43 μ.μ.

  O π.Απολλώ είναι μοναχός και μονιμος κατοικος του Αθωνα,και προφανως η ραδιοερασιτεχνικη δραστηριοτητα επιτρεπεται απο την Ι.Επιστασια στους μοναχους του Αγιου Ορους(οπως τουλαχιστον αναφερει στην απαντηση της στον GM0OBX όταν αυτος ζητησε αδεια)
  Ομως συνεχιζετε να μην απαντατε στις πιο πανω ερωτησεις ,προφανως γιατι δεν εχετε απαντησεις.Η μαλλον γιατι δεν σας συμφερει να απαντηστε.Ολοι οι Ελληνες και ξενοι που μας ενδιαφερει το γεγονος ειμαστε ετοιμοι να ακουσουμε ,αλλα δεν απαντατε.Μονο κατηγοριες και απειλες σε οποιον διαφωνει μαζι σας.Απαντηστε καθαρα και αντρικια κυριοι ,ΕΙΧΑΤΕ ΑΔΕΙΑ απο την Ι.Επιστασια για να εκπεμψετε οπως οριζει ο νομος?ΝΑΙ ή ΟΧΙ?Τοσο απλά.Αν ΝΑΙ τοτε μαγκια σας ,δημοσιοποιηστε την και απαιτηστε αποτον π.Απολλω συγνωμη.Αν ΟΧΙ ,τοτε ζητηστε απο ολη την ραδιοερασιτεχνικη κοινοτητα συγγνωμη για την αναστατωση που δημιουργησατε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Λοιπόν άκου.
  Πρώτα πρώτα δεν χρησιμοποιήθηκε Ε.Δ.Κ.
  Χρησιμοποιήθηκε το ατομικό διακριτικό.
  Εντάξει μεχρι εδώ ?
  Δεύτερον: Το ΦΕΚ δεν αναφέρει πουθενά τι γίνεται σε περίπτωση χρησιμοποίησης του ατομικού δισκριτικού άρα εμπίπτει στην παράγραφο της έγκρισης του κύριου του χώρου (της Μονής) . Αυτή η άδεια υπάρχει. και όχι μόνον αυτή αλλά μας παραχωρήθηκε από την Μονή και ειδικός χώρος.
  Τρίτον: Τα μηχανήματα ήταν ιδιοκτησίας της Μονής.
  Τεταρτον: Η Μονή μας επέλεξε για να εκπαιδεύσουμε τους Μοναχούς.
  Μέχρι τώρα τα έχεις καταλάβει όλα ?
  Πέμπτον: Η έγγραφη άδεια η οποία απαιτείται για εκπομπή από το Άγιον Όρος, δεν την είχε ούτε ο Απολλώ (όπως αποδείχθηκε).
  Εκτον: Σύμφωνα με τον Ελληνικό σχετικό νόμο, έχω κάθε δικαίωμα να εκπέμψω από όλη την Ελληνική επικράτεια στην οποίαν ισχύει το Ελληνικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι η Ελληνική Αστυνομία θα μας συλλάμβανε επειδή θα εφαρμόζαμε κατά γράμμα τον νόμο ...
  θες κι άλλα ?
  και κάτι τελευταίο: οι εκπαιδευόμενοι μοναχοί, δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Αγίου Όρους ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ανώνυμος28/7/15, 12:50 π.μ.

  O Γκιώνης δεν θα σχολιάσει εδώ; Περιμένουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Αν θέλετε απάντηση στις απορίες σας, μόνο σε επώνυμα σχόλια.
  Τους ανώνυμους τους θεωρούμε δειλούς και δεν απαντάμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανώνυμος28/7/15, 1:02 π.μ.

  I am not an amateur radio, just a reader of this blog. I find the language used by 'DX Plus Team' deeply unrespectful. Insulting a member of the clergy doesn't honour you. Such comments should not be published on this blog.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανώνυμος28/7/15, 1:24 π.μ.

  Απορρώ γιατι το Hell Ellenic DX PLUS TEAM δεν μπορει να εξεδώσει μια εμπεριστατωμένη απάντηση αφου τόσα πολλα εχει κανει για την πατρίδα (Αβερωφ,Ακροπολη,Φαρμακονήσι,Εατ,Εσα,) και θεωρρεί ότι μεσα απο ιστοσελίδες απίστων,άθεων και αμφιβόλου κοινωνικής υπόστασης μπορει να υπερασπίζεται τα διακιώματα της?
  Γιατι? Γιατι μεσα απο το παρακράτος προσπαθείτε να κάνετε επικοινωνίες.
  Κριμα γιατι ορισμένοι απο εσας για να παρετε τα γαλόνια δίνατε πίστη και όρκο εις την πατρίδα.
  Τελικά έχετε πίστη?
  Τελικά είστε Ελληνες ραδιοερασιτέχνες?
  Τελικά Ειστε άθεοι παγανιστές που θα πατε στο Αγιον Όρος μόνο για επαφές?
  Τελικά η ελληνική επικράτεια έχει το Α.Ο.
  Δεν το έχει?
  Τελικά ο διομήδης ειναι Χ.Ο.?
  Θα γίνει?
  Ειστε αξιοθρύνητοι.

  Γεώργιος Μαστακουνάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ανώνυμος28/7/15, 1:58 π.μ.

  Αγαπητέ Ανώνυμος27/7/15, 11:43 μ.μ. ανοιξε σε παρακαλώ και διάβασε το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1969/ 2 Σεπτεμβρίου 2011 για να πάρεις τις απαντήσεις σου και να σου λυθούν οι απορίες.
  Στο Άρθρο 12, παράγραφος 8. Για την χορήγηση ΕΔΚ προς πραγματοποίηση ραδιοερασιτεχνικών επικοινωνιών από το Άγιο Όρος είναι απαραίτητη επιπλέον η γραπτή συναίνεση της Ιερής Επιστασίας του Αγίου Όρους. Τοτε μόνο απαιτείτε η γραπτή συναίνεση. Εγώ λειτούργησα με το δικό μου διακριτικό και οχι με ειδικό με το οποίο εχω δικαίωμα να λειτουργώ σε όλη την Ελλάδα, πάλι βάσει του ίδιου ΦΕΚ.. Επιπροσθέτως και πάλι βάσει του ιδίου ΦΕΚ αν και δεν βγήκα με Ε.Δ.Κ φροντισα να τηρήσω και το άρθρο 12, παράγραφος 9. Για την χρησιμοποίηση ΕΔΚ, ο ενδιαφερόμενος ραδιοερασιτέχνης ή ο υπεύθυνος έναντι τρίτων, στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, πρέπει να έχει εξασφαλίσει δικαιώματα παραχώρησης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού και όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις.
  Εγώ ειμαι τυπικά αλλά και ουσιαστικά νόμιμος βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας που μάλλον εσύ δεν αναγνωρίζεις.
  Και εάν κάποιος θα πρέπει να ζητήσει συγνώμη, αυτός ειναι ο μοναχός και θα πρέπει να την ζητήσει από την Παναγία η οποία ειναι και η Προστάτιδα του Αγ.Ορους. Και το βασικότερο, Εγώ ειμαι λαϊκός και μπορώ να λέω οτι αναλήθειες ή ανακρίβιες θέλω. Αλλά ένας ρασοφόρος δεν επιτρέπετε να συκοφαντεί λαϊκούςφίλε μου .
  Δεν θα ήταν και ασχημη ιδέα να μου πεις και το ποιός είσαι για να ξέρω με ποιόν μιλάω και ποιός κόπτετε για τα συμφέροντα του συγκεκριμένου ατόμου, παραβλέποντας οτι εξέπεμπε επι 25 συναπτα έτη μη νόμιμα. Εάν μπορείς να καταλάβεις ορισμένα πράγματα, διάβασε το κείμενο της 27/7/15, 1:48 π.μ. σε παρακαλώ.

  de SV2/SV1RP/T Γιώργος

  ΥΓ. Μιας και φαίνεσαι οτι εισαι του συναφιού και γνωρίζεις πρόσωπα και πράγματα, μπορείς να μου στείλεις ή έστω να δημοσιεύσεις την απάντηση της Ι.Ε. στον GM0OBX ?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ανώνυμος28/7/15, 2:07 π.μ.

  "Κτενά , σε παρακαλώ επειδή κάποιος πρέπει να σου πει ότι εισαι πολύ βλάκας..."΄κλπ. κλπ. Καλά, εαν τέτοιο είναι το επίπεδο των ραδιοερασητεχνών πολύ καλά κάνει η Ιερά Κοινότητα να μην δίνει άδειες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Κύριοι καλή σας ημέρα.
  Επειδή ο καθένας έχει την προσωπική του άποψη και μπορεί να την εκφράζει ελεύθερα όπου και όπως θέλει , εμείς θεωρώντας ότι τα γεγονότα εξηγήθηκαν επαρκώς, θα σταματήσουμε τις αναρτήσεις ΕΔΩ.
  Σχολιάστε μας όσο θέλετε, βρίστε μας όσο θέλετε, ένα πράμα όμως θα σας παρακαλέσω, το όνομά μας να το λέτε σωστά.
  Κανένα σχόλιο που δεν θα έχει αυτήν την ηλεκτρονική υπογραφή, δεν θα εκπροσωπεί την Dx Plus Hellenic Radio Amateur Team.

  Καλό Καλοκαίρι σε όλους._

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ανώνυμος28/7/15, 7:01 μ.μ.

  Τελικα εμεις που καναμε επαφές με τους μαθητευόμενους.
  Καρτες θα πάρουμε????

  Παπασωτηρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ανώνυμος29/7/15, 12:16 π.μ.

  Can somebody give me SV2ASP/A e-mail ?

  73, Yuris/YL7A/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ανώνυμος29/7/15, 12:54 π.μ.

  SV1RP δεν σε ξερω προσωπικά,ουτε γνωριζω τον π.Απολλώ ,ουτε εχω πάει ποτε στο Αγιο Ορος.Ομως ειμαι του συναφιου,γνωριζω πολύ καλά τους Ελληνικους νομους και είναι ηλίου φαεινότερο ότι προσπαθησατε μεσω πλαγιας οδού (ερμηνευσατε το νομο όπως σας βόλευε) να εκπέμψετε.Ναι ,ησουν 100% νομιμος συμφωνα με την Ελληνικη νομοθεσία,αλλά εφοσον βρισκοσουν σε Ελληνικο εδαφος.Το Αγιο Ορος όπως γνωρίζεις πολύ καλά ειναι αυτοδιοικητο και τα πάντα ''περνανε'' απο την Ι.Επιστασια,συμφωνα με τον καταστατικο χαρτη του Α.Ορους.Ολος ο πλανητης γνωριζει οτι για να κανεις εκπομπες απο το Mount Athos,χρειαζεται αδεια απο την Ι.Επιστασια.Και ηρθατε εσεις οι εξυπνοι ,και λετε ότι μπορειτε να εκπεμπετε απο το Ορος με τα προσωπικά σας διακριτικά.Προφανως όλος ο υπολοιπος πλανητης ειναι ηλιθιοι και βλακες ,που προσπαθησε με την ευθεια οδό να παρει αδεια.Το αποτελεσμα ειναι ότι εκτεθηκατε και στο εξωτερικό και στο εσωτερικο.Να εισαι σιγουρος ότι αν καταφερνατε να παρετε αδεια ,η πλειονοτητα των Ελληνων ραδιοερασιτεχνων θα το χαιρομασταν ιδιαιτερα,αφου το ''ραδιοερασιτεχνικο αβατο'' του Α.Ορους θα εσπαγε απο Ελληνες.Οχι όμως ετσι ,και οχι με βρισιες και κατηγοριες οπως κανετε δεξια και αριστερα στο ιντερνετ.
  Και κατι αλλο.Να ειστε σιγουροι ότι υπαρχουν και αλλοι ανθρωποι που διαβαζουν ,γνωριζουν,μελετάνε εκτος απο σας.Δεν ειναι όλα τα πραγματα παλιος και νεος.Ουτε εχεις ελαφρυντικά ή περισσοτερα δικαιωματα απο μενα επειδη πηρες την αδεια σου καποια χρονια πριν απο μενα.
  Οσο για τον Αγγλο συναδελφο,αλλα και πολλους Αμερικανους που φαγανε πορτα ,σε βρισκω αδιαβαστο.Google is your friend.QRT
  (Oσο για τον φιλο σου που διαχειριζεται το Dx plus team,μαζεψε τον γιατι με τη συμπεριφορά του σας εκθετει ολους.Οταν καποιος εχει αντιθετη αποψη με σενα,δεν τον υποτιμας ουτε τον προσβαλεις ουτε τον βριζεις.Οταν δεις τα πραγματα με καθαρο μυαλό πιστευω θα συμφωνησεις)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος29/7/15, 8:31 π.μ.

   Άρα αφού ήταν νόμιμος ο RP, φτάνει. Πάνω από καταστατικά πολυκατοικιών, υπουργικές αποφάσεις και καταστατικούς χάρτες είναι οι νόμοι του Ελληνικού κράτους. Αυτό.

   Διαγραφή
 30. Ανώνυμος29/7/15, 8:41 μ.μ.

  Πολύκαρπος Παπδόπουλος, 'Αποτι διάβασα στον 2μηδη, που παρόλο που είναι δωδεκαθεϊτης'. Γιατι νομιζεις οτι γινεται ολος αυτος ο ντορος?Ο αγωνας του 2Mδη για να καταργηθει το Α.Ο. ειναι γνωστος.Οποιος διαβασε αυτα που ειχε γραψει στην δημοσια διαβουλευση ξερει.Οσο για τους αλλους που τους επιασε κρυος ιδρωτας επειδη βγηκε απο το Α.Ο. καποιος αλλος και οχι αυτοι.Ενταξει καταλαβαμε.ΖΗΛΕΙΑ?Αντε γεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ανώνυμος29/7/15, 9:07 μ.μ.

  Καραμπινατη κομπίνα.
  Στο Α.Ο. δεν ήταν κανενας νομιμος εφοσον δεν ειχε άδεια.
  Ας καθοτανε στην Ουρανούπολη στο Πυργο.
  Τι τον χαλαγε. Ας πηγαίναν εκει οι μοναχοι μαθητες.
  Οι χαρακτηρισμοι,τα αντιθρησκευτικα και τα πατριωτικα ειναι για να γελάνε όλοι μαζί σας.
  Για ακόμα μια φορα γιναμε θέαμα.
  Τετοιες κινήσεις δεν βοηθουν κανέναν.Ουτε νέο ούτε παλιο ουτε το χομπι γενικότερα.
  Καλό θα ήταν καποια στιγμή να μας πει τη γνωμη της και η ΕΕΡ ώς επίσημη εκπρόσωπος της Ελλαδος στο χώρο.
  Αλλωστε μέλη της ειναι αυτοι που δημιούργησαν θέμα και μέλη της ειναι αυτοι οι οποίοι αναπαράγουν τα επιχειρήματα υπέρ και κατα της πράξης αυτης. Ορισμένοι δε με ιδιαίτερο ζήλο..
  Με ξόρκια δουλειά δε γίνεται.
  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος30/7/15, 2:00 μ.μ.

   Προφανώς μέλος της ΕΕΡ εισαι και εσύ που το ζητάς. Αλλά γιατί ανώνυμα; Όλοι αυτοί που αναφέρεσαι έβαλαν τα στοιχεία τους δίπλα στη γνώμη τους. Εσύ που τους εγκαλείς γιατί δεν τα βάζεις να δούμε ποιος είσαι; Ντρέπεσαι;

   Διαγραφή
  2. Πως έγινες θέαμα. ? Ειδικά εσύ ?
   "Ανώνυμα" ??? !!!

   Διαγραφή
 32. Νομίζεις ότι δεν καταλαβαίνω το δράμα σου, αγαπητέ "ανώνυμε".
  Νομίζεις ότι δεν νοιώθω την αγωνία σου για να γίνουν όλα όπως πρέπει ?
  Όλα τα συμμερίζομαι και τα κατανοώ.
  Ένα πράμα όμως δυσκολεύομαι να καταλαβω, πως γίνεται να έχεις τόσο "σωστές" απόψεις επί λάθος ενεργειών και να μην τις προβάλλεις επώνυμα, με θάρρος, στον κόσμο που σε διαβάζει και ενημερώνεται απο σένα ?
  Τι φοβάσαι ? Γιατί κρύβεσε πίσω από την ασφάλεια της ανωνυμίας σου ?
  Σε προ(σ)καλώ να δείξεις λίγο θάρος παραπάνω, να μη τρομάζεις να εκθέσεις το όνομά σου σε δημόσια διαβούλευση.
  Δείξε μας ότι έγινες άντρας, θα νοιώσεις καλύτερα .
  Αντε να σε δω. !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ανώνυμος30/7/15, 9:55 μ.μ.

  This recent post from SV2ASP confirms the fact, that this "self-governing" mountain is aggressively against HAM RADIO.
  If so, the amateur community has no choice but request ARRL DX Advisory Committee to delete Mount Athos.
  This will leave SV2ASP and his collegues in peace not disturbed by hams eager to operate from/work with Mount Athos and let him operate as an ordinary Greek ham radio operator while "Mount Athos will remain being a source of Light that illuminates all of us and a Beacon of Orthodoxs through the Centuries".
  This request can be in the form of signed petition or individual requests addressed to DXAC.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Δεν νομίζω οτι εχετε καταλάβει κάτι.

  Ολοι εσεις που μερες τώρα τρώγεστε.
  Τι καταφερατε?
  Γιατι φωνασκείτε?
  Κανετε διαλογο μηνες τωρα μονοι σας.
  Ειμαστε εμεις οι παρακατιανοι.Παρεισακτοι. Αγραμματοι.
  Αλλωστε εσεις εχετε διαυλους επικοινωνίας.
  Διάλογο κάνετε?
  Γιατι οφειλουμε εμεις να αποδειξουμε τον ανδρισμό μας σε κατι που δεν χρειαζεται.
  Να μαθετε να κανετε διαλογο. Να μαθετε υπεύθυνα να εκδίδετε ανακοινώσεις σαν DX Hellenik Team.Να μαθετε να μην κρύβεστε πίσω απο μπλογκς τα οποία δεν επιτρέπουν σχόλια.Να μάθετε να σέβεστε τα Ιερα και τα Όσια αυτου του τοπου. Να μαθετε να αντιμετωπίζετε τον κίνδυνο.
  Καθε ενέργεια ενέχει τον κίνδυνο της αποτυχίας και της διαπόμπευσης.

  Εγω δεν ειμαι τυχερος να πάω στην Αμερική για διακοπές. Εγω θα μεινω Ελλαδα και θα αγωνίζομαι.
  Χαιρομαι που εσυ θα πας στην Αμερική.
  Ελπίζω εκει να βρεις το χρονο να σκεφτεις καλύτερα την Ελλαδα.

  Για τον SV1RP δεν εχω να πω κάτι παραπάνω. Δεν ειμαι τοσο αντρας να τον κρίνω.
  Στηρίζω την αποτυχία του όμως.

  Ανώνυμος29/7/15, 9:07 μ.μ.

  Γκιώνης.

  ΥΓ. Λυπάμαι για το ήθος και το υφος του διαλόγου που διεξάγετε.
  Αναλαμβάνω την ευθύνη.

  Λυπάμαι που συνάδελφοι κάνουν τετοιο ποιοτικό διάλογο.
  Σιγουρα καποιοι φταίνε.
  Μακαρι να πω τη γνωμη μου και επίσημα.

  Ο Θεός μαζί μας.

  Δεν εχω να αποδειξω τίποτα για το ατομό μου σε κανέναν.
  Απλα υπάρχω.
  Πιστοποιητικα νομιμοφροσύνης δεν εχει δικαιωμα να εκδώσει κανενας.

  Λυπάμαι που κρύβεστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Πατέρα Απολλώ διάβασα με προσοχή το δημοσίευμά σου καθώς και τα σχόλια των ΑΝΑΝΔΡΩΝ ανώνυμων, καθώς και των λίγων που έχουν πραγματικό θάρος γνώμης. Επίσης διάβασα προσεκτικά και την εγκύκλιο της Ιεράς Επιστασίας. Από ότι κατάλαβα υπεύθυνο είναι το υπουργείο αναπτύξεως και πιθανό (αυτό δεν συμπαιρένετε πουθενά) εάν κάποιος πάρει το ειδικό διακριτικό η ιερά επιστασία θα του επιτρέψει την δραστηριότητα από το Αθως. Στο υπουργείο τώρα μου είπαν πως για να σου δώσουν διακριτικό πρέπει να έχεις την άδεια της ιεράς επιστασίας, ένας φαύλος κύκλος δηλαδή. Εγώ προσωπικά θεωρώ πολύ όμορφο που ένα Ελληνικό στην ουσία διακριτικό είναι ΣΠΑΝΙΟ και δεν υποστηρίζω αυτούς που το θέλουν σούπα για πέταμα αρκεί να πάρουν μερικά δολάρια. Όμως ερωτώ γιατί δεν ξεκαθαρίζεται η κατάσταση ώστε κάπου - κάπου έμπειροι και ενεργοί ραδιοερασιτέχνες να κάνουν εκπομπές και τις κάρτες επαφών (το QSL) να τις διαχειρίζεται αυτός που θα επιλέξει η ιερά επιστασία, ώστε το Αθως να ωφεληθεί οικονομικά και οι ενεργούντες ραδιοερασιτέχνες να ωφεληθούν χομπιστικά. Ο κύριος στόχος πάντως κατ' εμέ είναι να διατηρηθεί η σπανιότητα του διακριτικού.
  73 Ιωάννης SV2HOA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ανώνυμος31/7/15, 11:55 π.μ.

  Γκιώνη, "κοινώνησες"?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Διαβάζω στο παραπάνω σχόλιο ..."ώστε το Αθως να ωφεληθεί οικονομικά ..." δηλαδή ?
  Υπάρχει οικονομική ωφέλεια ??? Τι εννοείς συνάδελφε ? και τι γινόταν μέχρι σήμερα ?
  Μοορείς να μας ενημερώσεις ?
  Εγώ, από τις βραχονησίδες, ξέρω ότι όλη τη διαδικασία του QSL την πληρώναμε από το ταμείο της ομάδας, δεν ήξερα ότι το QSL έχει έσοδα !!! Ενδιαφέρον ... !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Ανώνυμος1/8/15, 2:07 π.μ.

  Στου 2μηδη παρεπιπτόντως δημοσιεύεται μια εμπεριστατωμένη επιστολή από το Κουτλουμούσι που ανατρέπει τους ισχυρισμούς του πατέρα Απολλώ..Μάλλον δεν μας είπε όλη την αλήθεια, έλεγε ότι πήγαν να κοροιδέψουν τους γέροντες οι ραδιοερασιτέχνες ενώ υπήρχε αίτημα της Μονής. Γιατί δαιμονοποίησε τους συναδέλφους του ραδιοερασιτέχνες που του έχουν χαρίσει εξοπλισμό εκατομμυρίων; Ντροπή για κληρικό. Αχαριστία. Ξέρω ότι δεν θα δημοσιεύσετε το σχόλιο γιατί είναι πικρή η αλήθεια και δύσπεπτη κατά τον Διομήδη αλλά αυτά είναι ερωτήματα πλέον που απασχολούν όλους μας. Τον γέροντα τον στηρίξαμε πολλές φορές αλλά τώρα; Πως να τον στηρίξουμε όταν υπάρχουν τα γραπτά του; Ίσως παρασύρθηκε αλλά το αποτέλεσμα είναι κακό για τον ίδιο και για το Άγιον Όρος. Και τι είναι αυτά που γράφτηκαν για έσοδα από τον ραδιοερασιτεχνισμό; Εμείς δίνουμε, πληρώνουμε για αυτόν δεν βγάζουμε χρήματα. Αίσχος δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ο πατήρ Απολλώ οφείλει να μετανοήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή