Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

6828 - Το τροπάριο της Τριχερούσας από Βατοπαιδινούς

Η εικόνα της Παναγίας της Τρχερούσας,
 χωρίς την επένδυση


Η σεπτή Σου Εικόνα Τριχερούσα Πανάχραντε,
κρήνη ιαμάτων ποικίλων ανεδείχθη τοις χρήζουσι,
και παύει νοσήματα δεινά, κινδύνους τε και θλίψεις χαλεπάς,
και λαμβάνομεν ιάσεις παντοδαπάς οι ευλαβώς βοώμεν Σοι,
Χαίρε Πανάσπιλε Αγνή, χαίρε ιατρέ άμισθε,
χαίρε η φρουρούσα εκτενώς Μονήν Σου ταύτην Πάναγνε.

Σχετικό: ανάρτηση αρ. 6823 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου