Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

6779 - Ο Διοικητής του Αγίου Όρους

Είναι βεβαίως δυσχερές ενταύθα το έργο του εκπροσώπου της Πολιτείας, διότι πρέπει να κινήται μετά ευαισθησίας και πολλής προσοχής, κατά τοιούτον τρόπον, ώστε, προσφέρων τας πολιτικάς αυτού υπηρεσίας εις την αντιμετώπισιν των ποικίλων βιωτικών αναγκών των μοναχών, να αποφεύγη συγχρόνως να αναμιγνύεται εις τα καθαρώς εσωτερικά πνευματικά θέματα, τα οποία επιλύουν οι μοναχοί εν τη Ιερά αυτών Κοινότητι επί τη βάσει της μακραίωνος Αγιορειτικής παραδόσεως, της στηριζομένης επί της Αγίας Γραφής και της Παραδόσεως των Πατέρων της Εκκλησίας.
                                           Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, 1990

Παπουλίδης Κωνσταντίνος,
Ο Διοικητής του Αγίου Όρους
Θεσσαλονίκη 1996

Πηγή: Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου