Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

5954 - Στέφανος μοναχός Δανιηλαίος (1943-2015)


Στέφανος μοναχός Δανιηλαίος (1943-2015),
ως δόκιμος μοναχός
(Φωτογραφία: Σπύρος Λουλακάκης, Κατουνάκια 1955)
Περισσότερες φωτογραφίες: http://athosprosopography.blogspot.gr


 Μεταξύ των αδελφών τούτων [των Δανιηλαίων] συγκαταλέγεται και εν παιδίον 12 ετών [ενν. τον Στέφανο], και η μορφή του παιδίου τούτου ως η εικών του ΑΝΑΠΕΣΟΝΤΟΣ.
(Αρχιμ. Χρυσόστομος Μουστάκας, 1954)
Δημοσιεύεται στο βιβλίο:
Αρχιμ. Χρυσόστομος Μουστάκας, Το Άγιον Όρος Άθω, «Αστήρ», Αθήνα 1957)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου