Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

5862 - Όσιε του Θεού ΠαΐσιεΤου Β. Χαραλάμπους

Βίον φωτοειδή ηκολούθησας
την ανείκαστον ζωήν επόθησας
Όσιε του Θεού Παΐσιε.

Την ματαίαν δόξαν κατεφρόνησας
δια τούτο την ακένωτον δόξαν
παρά του Παντοκράτορος Θεού έλαβες.

Πάντων χωρισθείς
και πάσι συνηρμοσμένος
τοις θλιβομένοις πλουσίως δέδωκας
ολοκάρδιον στοργήν.

Ως πυρ φλογιζόμενος όλος
ικέτης προς Θεόν γέγονας Όσιε.

Χάριν  έλαβες παρά Θεού
Όσιε του Θεού Παΐσιε
δια τούτο ικέτης γενού
προς τον γλυκύτατον Ιησούν
ίνα του γνόφου απαλλαγώμεν
οι κοπιώντες κακοίς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου