Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

5524 - Η επίσκεψη του Πατριάρχη Αντιοχείας στην Μονή Σίμωνος Πέτρας (φωτογραφίες)Άγιον Όρος, του Κώστα Τζιβανίδη
Tην Ιερά Μόνη Σίμωνος Πέτρας επισκέφθηκε πριν την αναχώρησή του από το Άγιο Όρος, την Δευτέρα, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αντιοχείας, Πατριάρχης Ιωάννης.
Στην πύλη της σκαρφαλωμένης στο βράχο Μονής τον Πατριάρχη Αντιοχείας, ο οποίος συνοδευοταν από τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Μητροπολίτη Μιλήτου Απόστολο, ανέμεναν ο Καθηγούμενος Ελισαίος και η περί αυτόν Αδελφότητα.
Μετά την δοξολογία που τελέστηκε στο Καθολικό της Μονής και το θερμό καλωσόρισμα του αγίου Καθηγουμένου,  ο Πατριάρχης Ιωάννης, στην ομιλία του, εμφανώς συγκινημένος θυμήθηκε τις παλαιότερες επισκέψεις του στο Αγιώνυμον Όρος,
όταν είχε γνωρίσει τον προηγούμενο της Μονής Γέροντα Αιμιλιανό που του είχε δώσει τις πατρικές συμβουλές του. Ζήτησε από τον Γέροντα Ελισαίο και τους πατέρες της Μονής να προσεύχονται για την Εκκλησία της Αντιόχειας και τον ίδιο και κυρίως για την επικράτηση της ειρήνης στη δοκιμαζόμενη Μέση Ανατολή. Εμείς, πατέρες, γεννηθήκαμε εκεί και δεν θα φύγουμε, είπε ο Πατριάρχης ο οποίος ζήτησε από την Αδελφότητα της Μονής να προσευχηθούν και για τον Μητροπολίτη Χαλεπίου Παύλο και κατά σάρκα αδελφό του, ο οποίος απήχθη από αγνώστους πριν ενάμισι χρόνο.
Ακολούθως ξεναγήθηκε στην Ι.Μονή και στο Αρχονταρίκι είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον άγιο Καθηγούμενο και πατέρες της Μονής για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Aκολουθεί η ομιλία του Γέροντος Ελισαίου, Καθηγουμένου της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας
Μακαριώτατε καί Θειότατε Πατριάρχα Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς κύριε Ἰωάννη,
Σεβασμιώτατατε ἅγιε Μιλήτου, ἐκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος,
Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς καί λοιπά μέλη τῆς Συνοδείας,
Πανοσιολογιώτατοι ἐκπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος,
Ἦταν μεγάλη ἐπιθυμία μας, Μακαριώτατε, νά Σᾶς ἰδοῦμε ἐκ τοῦ σύνεγγυς καί χαιρόμεθα ἰδιαζόντως πού ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαῖος εὐλόγησε αὐτήν τήν εἰρηνικήν ἐπίσκεψίν Σας μέ τήν κοπιώδη φροντίδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου καί τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος. Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ βαθέων διά τήν τιμήν νά μᾶς ἐπισκεφθῆτε καί νά ἔχωμεν τήν εὐκαιρίαν νά λάβωμε τίς πατριαρχικές εὐχές καί τήν εὐλογία Σας καί νά ἀσπασθοῦμε τήν Δεξιάν Σας μετά βαθυτάτου καί υἱἱκοῦ σεβασμοῦ.
Σᾶς ὑποδεχόμεθα εἰς τήν ὑψιβάμονα Πέτραν τοῦ Ὁσίου Σίμωνος τοῦ μυροβλύτου, τοῦ προστάτου καί κτίτορος τῆς Μονῆς μας, πρός τόν ὁποῖον ἔχομε ὅλην μας τήν ἐλπίδα.
Δεχόμεθα τόν ἀρχιποίμενα τῆς Ἐκκλησίας πού ἀνέδειξε ἀσκητάς καί ὁσίους, ἀλλά καί κορυφαίους πατέρας, κοσμήματα τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τούς ἁγίους Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο, Ἰωάννη Χρυσόστομο, Ἰωάννη Δαμασκηνό, Ρωμανό Μελωδό. Ναί. Νιώθομε ὅτι ὑποδεχόμεθα τόν μαρτυρικόν Πατριάρχην καί συγκινούμεθα, διότι μᾶς ἐπισκέπτεσθε, εἰς μίαν περίοδον κατά τήν ὁποίαν δραματικά γεγονότα συμβαίνουν στήν περιοχή τῆς δικαιοδοσίας σας, στήν Συρία, στό Ἰράκ καί στό Λίβανο. Μέχρις ἡμῶν φθάνουν οἱ στεναγμοί καί ὁ πόνος τοῦ λαοῦ Σας ἐξαιτίας τῶν πολλῶν βασάνων, τῶν διωγμῶν, τῶν στερήσεων καί τῆς ταλαιπωρίας, πού ἐβίωσε καί βιώνει στήν καθημερινή του ζωή, ὁ φόβος καί ἡ ἀνησυχία τῶν ἀνθρώπων γιά τήν ἴδια τους τήν ζωή. Καθημερινῶς δεόμεθα ὑπέρ τῆς εἰρήνης στήν πατρίδα σας, ἐπιστροφῆς ὅλων τῶν αἰχμαλώτων καί προσφύγων καί κάθε ἀγαθῆς ἐξελίξεως εἰς τήν ἐνεστῶσα δοκιμασία, ἀλλά καί πράττομε ὅ,τι εἶναι ἀνθρωπίνως δυνατόν γιά ἐμᾶς τούς μοναχούς, προκειμένου νά προσφέρωμε μία ἐλάχιστη βοήθεια καί ἀνακούφιση στό ποίμνιό σας.
Ἰδιαιτέρως συγκινούμεθα, ἀναφέροντας ὅτι ἡ Ἀδελφότης μας εἶδε τόν ἀγαπητό κατά σάρκα ἀδελφό καί ἐξαίρετο συνιεράρχη Σας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλεπίου κ. Παῦλο, λίγες ἡμέρες πρίν τήν ἀπαγωγή του, κατά τήν ἐπίσκεψί του ἐδῶ, ὅπου εἴχαμε τήν εὐλογία νά ἀκούσωμε στήν Σύναξή μας τούς λόγους του. Γιά αὐτό καί μᾶς συνέχει καί θλίβει τάς καρδίας μας ἡ συνεχιζομένη αἰχμαλωσία καί ἡ ἔλλειψις ἀσφαλῶν πληροφοριῶν γιά τήν τύχη του. Μία αἰχμαλωσία πού συνήγειρε ὅλους τούς Ἁγιορεῖτες, γνωστούς καί ἀγνώστους του, σέ ἀδιάλειπτες καί ἐκτενεῖς μέχρι σήμερα ἐκ βαθέων δεήσεις ὑπέρ ἐπιστροφῆς του.
Ὅμως, ἔχομε τήν ἐλπίδα ὅτι πίσω ἀπό τό σκότος τοῦ πολέμου καί τῆς ἀδικίας ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ εἶναι παροῦσα καί ὅτι διά τῆς μεγάλης πίστεως, τῆς καρτερίας καί τῆς ὑπομονῆς, τόσο τῆς ἰδικῆς Σας, τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας καί τοῦ κλήρου τῆς Ἐκκλησίας Σας, ὅσο καί τῶν ἁπλῶν πιστῶν της, θά ἀνθίσουν μέσα ἀπό τά ἐρείπια τῶν καταστροφῶν καί πάλι τά εὔοσμα ἄνθη τῆς πνευματικῆς ζωῆς, γιά νά δώσουν καλούς καρπούς, ὅπως καί πρίν. Ταυτόχρονα, ὡς χριστιανοί, αἰσθανόμεθα περήφανοι, διότι ἡ Ἐκκλησία σας ἀνέδειξε σέ ὅλο αὐτό τό διάστημα τοῦ πολέμου νέους μάρτυρες, κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἐσφράγισαν μέ τό αἷμά τους τήν πίστι τους στό Χριστό, «ἐτήρησάν τόν λόγον τοῦ Κυρίου καί οὐκ ἠρνήσαντο τό ὄνομα Αὐτοῦ». Αὐτοί εἶναι οἱ ἄξιοι συνεχιστές τῆς μαρτυρικῆς παραδόσεως Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Βαβύλα καί Λουκιανοῦ, Σεργίου καί Βάκχου, Ἰουλιανοῦ Ἐμέσης, Ἰακώβου τῆς Χαματούρα καί τόσων ἄλλων, ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων. Αὐτά τά τέκνα τῆς Ἐκκλησία Σας εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωσις τῆς γνησιότητος τοῦ φρονήματος καί τῆς πορείας της.
Πολλά εἶναι αὐτά τά ὁποῖα θά μπορούσαμε νά ποῦμε, Μακαριώτατε, διά τό τίμιον πρόσωπόν  Σας, διά τήν προσφοράν Σας καί τούς λόγους πού μᾶς κάνουν νά Σᾶς ἐκτιμῶμε βαθέως. Ὅμως, θά σταθοῦμε αὐτήν τήν στιγμή κυρίως στό ὅτι Σᾶς θεωροῦμε ὡς Ἁγιορείτην, διότι ἀπό τῆς νεαρᾶς ἡλικίας Σας εἴχατε στήν καρδιά Σας τήν ἀγάπη γιά τόν μοναχισμό καί γιά τό Ἅγιον Ὄρος, καί ἀπό αὐτό, ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Παύλου, ξεκινήσατε τήν ἐκκλησιαστική πορεία Σας.
Ἡ πνευματική σχέσις πού οἰκοδομεῖται μεταξύ τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τοῦ ἱστορικοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καί τοῦ ἀραβοφώνου ὀρθοδόξου λαοῦ στίς τελευταῖες δεκεατίες εἶναι βαθιά, μόνιμη καί ἐποικοδομητική γιά ὅλους μας. Σπουδαῖες πνευματικές μορφές ἀπό τίς περιοχές Σας, ὅπως ὁ μακαριστός π. Ἰσαάκ, γνήσιος κατά πνεῦμα υἱός τοῦ μεγάλου ἐν ὁσίοις Γέροντος Παϊσίου, ἔχουν μεταφέρει τό ἄρωμα, τήν εὐωδία καί τό πνεῦμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους στό ποίμνιό Σας, τό ὁποῖο πανθομολογουμένως προσβλέπει στό Ἅγιον Ὄρος σάν μία πνευματική μήτρα, ἀπό τήν ὁποία ἐνεργοῦνται κάθε ἡμέρα πνευματικές ἀναγεννήσεις.
Ἡ ἀγάπη, ὁ σεβασμός καί ἡ τιμή μας πρός ὅλους τούς ἐκλεκτούς καί σεπτούς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας, καθώς καί τούς σεβασμίους κληρικούς της, εἶναι πάντοτε μεγάλη, καθώς βαθιές σχέσεις φιλαδελφίας μᾶς συνδέουν μέ πολλούς ἀπό αὐτούς, πού μᾶς ἐπισκέπτονται.  Ταπεινῶς μεταφέρω ἐξ ὀνόματος ὅλης τῆς Σιμωνοπετριτικῆς Ἀδελφότητάς μας τήν ἀγάπη καί τον σεβασμό μας πρός τό τίμιον Πρόσωπόν Σας καί τήν σεπτή Συνοδεία Σας.
Εὐχόμεθα υἱἱκῶς καί διαπύρως ἡ Πατριαρχεία Σας νά πλεονάσῃ εἰς πνευματικούς καρπούς διά νά συνεχίζῃ νά οἰκοδομῇ μία δυναμική παρουσία τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν πολύπαθον Μέσην Ἀνατολήν γιά τήν προστασία καί στήριξι τῶν χριστιανῶν καί τήν ἐπικράτησι τῆς εἰρήνης, καθώς, παρά τίς τόσο ἀντίξοες συνθῆκες καί τούς διωγμούς ἐπί εἴκοσι αἰῶνες, μένει στόν τόπο Σας τό φύραμα πού μπορεῖ νά ζυμώσει ὅλη τήν ζύμη, ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι πού συνεχίζουν αὐτήν τήν δυσχιλιετῆ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας καί τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, καί ἀγωνίζονται τόν καλόν ἀγῶνα ἐνάντια στούς κινδύνους καί στίς ἀπειλές.
Ζητοῦμε τάς ἁγίας καί θεοπειθεῖς εὐχάς Σας γιά ὅλη τήν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Σίμωνος. 
 


Δείτε τις φωτογραφίες εδώ: http://www.amen.gr/article19639

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου