Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

5630 - Ο Μητροπολίτης Κυρηνείας στις Καρυές και στην Ιερά Μονή Ιβήρων

Ἡ Α. Π.  ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος   εὐρισκόμενος ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ὡς προσκεκλημένος τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου διὰ τὴν ἀγρυπνίαν ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου, σήμερα 25ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ἐτέλεσε τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Μονῆς.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας μετέβη εἰς Καρυὲς καὶ ἐπεσκέφθη τὴν Ἱερὰν Κοινότητα ὅπου καὶ ἐγένετο δεκτὸς ὑπὸ τοῦ Πρωτεπιστάτου Γέροντος Συμεῶνος Διονυσιάτου. Ἀκολούθως προσεκύνησε εἰς τὸν ναὸν τοῦ Πρωτάτου τὴν ἐφέστιον εἰκόναν τῆς Παναγίας «Ἄξιὸν Ἐστιν».

Περὶ τὴν μεσημβρίαν μετέβη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἰβήρων ἔνθα προσεκύνησε καὶ ἔλαβε τὴν εὐλογίαν τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης.
Ἐπιστρέφον εἰς τὴν Μονὴν Βατοπαιδίου ἐπραγματοποίησεν ὀλιγόλεπτον στάσιν εἰς τὴν Βατοπαιδινὴν Σκήτην τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου (Σεράϊ), ὄπου καὶ ὁ ναὸς τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου