Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

4142 - Επιστολή Πάπα σε Αγιορείτες


Σε επιστολή του ο Πάπας Ιννοκέντιος Γ΄, την οποία απέστειλε στους Αγιορείτες την 12η Ιανουαρίου 1214, αναφέρει:

«Το Όρος υμών, το δια τριακοσίων Μοναστηρίων εγκεκοσμημένον και πληθύος αγίων ανδρών, οίτινες κατέχουσι μεγίστην περίσσειαν πνευματικών αγαθών, αληθώς εστιν Άγιος Τόπος, Οίκος Κυρίου, Ουράνιος Πύλη. Δια τούτο πολλά έθνη αγαπώσι τούτο, Επίσκοποι δε Πρίγκηπες και Αυτοκράτορες σκέπουσι τούτο και πλείστοι έτεροι».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου