Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

4150 - Το ιστορικό Ιερό Κελλί Αγίου Αντωνίου, η μετέπειτα Ιερά Σκήτη Αγίου Ανδρέα, στις Καρυές του Αγίου ΌρουςΕς τν περίοπτον τοποθεσίαν, που σήμερον νυμψώνονται τ πιβλητικ κτίρια τς ερς Σκήτεως το γίου νδρέου, ερίσκομεν δη π τν δέκατον μ.Χ. αἰῶνα ν μνημονεύεται (ες τ πρτον Τυπικν το ρους, το 971) μία Μον «το Ξύστρη» «Ξστου». πογραφα τν κατ καιρος γουμένων τς Μονς μαρτυρον τν συνεχ λειτουργίαν της, μέχρι τν δέκατον πέμπτον αἰῶνα, ταν κατεστράφη π πειρατάς.
Τ 1614, μως, δη πρχε ες τν θέσιν το παλαιο Μονυδρίου Κελλίον πλέον το γίου ντωνίου. Ες τοτο τ Κελλίον περ τ μέσα το δεκάτου βδόμου αἰῶνος κ Κρήτης παραιτηθες Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως θανάσιος Πατελλάρος. νεκαίνισε τ Κελλίον κα τν ν ατ Ναόν. στερον μετέβη θανάσιος ες τν σημερινν Ρουμανίαν κα κεθεν ες τν Ρωσσίαν. κε, ες τ Χάρκοβον τς σημερινς Οκρανίας κοιμήθη, τ πέμπτ πριλίου το 1654, κα κε κόμη φυλάσσεται, καθήμενον, τ φθαρτον σκνός του.

Τ 1768, νας λλος παραιτηθες Οκουμενικς Πατριάρχης, Σεραφεμ, β.΄, κατεδάφισε τ Κελλίον κα κτισε καινούριον, νν φιερωμένον κα ες τν Μέγαν ντώνιον κα ες τν πλόστολο νδρέαν. Σεραφείμ, ς Πατριάρχης εχε καθιερώσει τν Μνήμην το γίου νδρέου ς θρονικν ορτν το Πατριαρχεου, κα λθν ες τ ρος, κτισε Ναν πρς τιμν το ποστόλου, κατ μίμησιν (ν σμικρ!) τς ν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης κκλησίας τς το Θεο Σοφίας. νας οτος κα τ ρείπια το Καλλίου παρατηρονται μέχρι σήμερον πεναντίας το μεγάλου Καθολικο.
Ες τ Κελλον τοτο λθεν τ 1777, πρην Κορίνθου Μακάριος Νοταρς, κα κάλεσεν κ τς Μονς Διονυσίου τν νεόκουρον τότε Νάξιον Μοναχόν Νικόδημον. Εχαν γνωρισθ δη ες τν νήσον δραν· νν δ παρέδωκε γιος Μακάριος ες τν σιον Νικόδημον πρς διόρθωσιν κα συμπλήρωσιν τ βιβλία, «Φιλοκαλίαν», «Εεργετινόν» κα «Περ Συνεχος Μεταλήψεως». μειναν μαζ δ περ τ δύο τη γράφοντες κα ργαζόμενοι.
Τ 1841 παρέλαβον τ Κελλίον ο ῥῶσοι Μοναχο Βησσαρίων κα Βαρσανούφιος, κα τ 1842 προστέθη ες τν συνοδείαν ερομόναχος Θεοδώρητος. Τ δ 1849, μ σιγίλλιον το τότε Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως νθίμου, μετετράπη τ Κελλίον ες «Κοινοβιακν Σκήτην», μ πρτον Δικαον τν ερομόναχον πλέον Βησσαρίωνα. Τ 1856 νώθη Σκήτη με τ γειτονικν Κελλίον το γίου Βασιλείου, κα τ 1867 θεμελιώθη π τς θέσεως το Κελλίου τούτου νέος ες τιμν το ποστόλου νδρέου, νθα θησαυρίσθη τμμα το μετωπιαίου στο το γίου. Τν μεγαλοπρεπέστατον τοτον ναν νεκαινίασε τ 1900, π Δικαίου ωσήφ, λλος παραιτηθες Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ωακεμ Γ.΄
Παρ᾽ὄλην τν πιβλητικν, μως, ξωτερικν λαμπρότητα τς νεοκτίστου Σκήτεως, ναρξις το πρώτου παγκοσμίου πολέμου κα Ρωσσικ πανάστασις συντόμως φεραν λέθρια ποτελέσματα. Μ τς στρατολογίας, τν μ δυνατότητα προσελεύσεως νέων δοκίμων π τν Σοβιετικν πλέον νωσιν κα τος ναποφεύκτους θανάτους τν γερόντων Μοναχν ρχισε δελφότης ν σβήν. Τ 1958 μία μεγάλη πυρκαϊ πετέφρωσε τν δυτικν πτέρυγα τς Σκήτεως, κα τ 1971 κοιμήθη τελευταος δελφς τς παλαις συνοδείας, Μοναχς Σαμψών.
Τ 1992, μετ εκοσι χρόνια γκαταλείψεως κα βαθμιαίας ρημώσεως, γκατεστάθη καινούρια, λληνόφωνος συνοδεία, κα τ 2001 προσετέθησαν ρκετο νέοι Μοναχοί, μ Δικαον τν Προηγούμενον φραίμ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου