Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

2768 - Η λεμονιά της Ιεράς Μονής ΙβήρωνΗ αργυρή επτάφωτη λυχνία σε σχήμα λεμονιάς με 30 επιχρυσωμένα λεμόνια και 7 κηροπήγια, που, σύμφωνα με την έμμετρη διπλή επιγραφή τους, ελληνικά και ρωσικά, δόθηκε ως δώρο στον αρχιμανδρίτη Κύριλλο για το μοναστήρι του το έτος 1818 από τους κατοίκους της Μόσχας.

Γράφει γι’ αυτή ο Γεράσιμος Σμυρνάκης στο βιβλίο του ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (1902) :

Προ της εικόνος ταύτης (ενν. της Παναγίας της Πορταΐτισσας στις μεγάλες γιορτές) επιστρωννύουσι λαμπρόν διακέντητον τάπητα και τοποθετούσιν αντί επταφώτου λυχνίας την ωραίαν εξ αργύρου λεμονιάν πεφυτευμένην εντός μεγάλου αργυρού δοχείου (γλάστρας), ης το βάρος είναι 28 οκάδων μετά 30 λεμονίων επιχρύσων και επτά κηροπηγίων∙ είχε δ’ αύτη κατά τον εθνικόν αγώνα παραδοθή εις τους τότε διέποντας τα της Ελλάδος μετά των λοιπών αργυρών σκευών, αλλά μη χωνευθείσα επεστράφη εις την Μονήν. Επί του στελέχους αυτής ορθογώνιος όζος φέρει εκατέρωθεν επί αργυρών πλακών δύο επιγραφάς σλαυιστί και ελληνιστί, τα εξής: «Δέσποινα Παντάνασσα, Ιβήρων κλέος, δεξ’ επτάφωτον λαμτήρα προσηγμένον ψυχή ζεούση των πολιτών της Μόσχας, ως λεπτά χήρας της πάλαι, δεσπότης άρχου πέλοντος ώδε μάνδρας Κυρίλλου συνεργέοντος τα’ ιδιώτου Σιλβέστρου 1818 Απριλίου 1ης ημέρας».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου