Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011

7 - Ένα βραβευμένο βιβλίο για το Αγιο Όρος


Δωροθέου Μοναχού

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ Μύηση στην Ιστορία του και τη Ζωή του

Έπαινος Ακαδημίας Αθηνών

Εκδόσεις ΤΕΡΤΙΟΣ

Τόμοι 2

Σελίδες 560 + 286

1986, Κατερίνη


Περιεχόμενα:


ΤΟΜΟΣ Α'

Βραχυγραφίες 3
Πρόλογος συγγραφέως 7
Πρόλογος εκδοτών 11

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ιστορία Γενική
Κεφ. Ι Γεωμορφολογικά 15
» II Προχριστιανικές μαρτυρίες 18
» III Πρωτοχριστιανική παρουσία 27
» IV Η εμφάνιση του μοναχισμού 28
» V Πριν από την ίδρυση της Μεγ. Λαύρας 35
» VI Κατά την ίδρυση της Μεγ. Λαύρας 38
» VII Το μεσουράνημα του 11ου αι. 41
» VIII Λατινική κυριαρχία 44
» IX Η ένωση του Μιχαήλ Η' 48
» Χ Μέχρι την ανατολή του Ησυχασμού 55
» XI Ο Ησυχασμός 66
» XII Κατά την αναμονή της βαρβαρότητας 78
» XIII Η Τουρκοκρατία (α' περίοδος) 82
» XIV Η Τουρκοκρατία (β' περίοδος) 91
» XV Προετοιμασίες για τη μεγάλη ώρα 95
» XVI Οι Κολλυβάδες 102
» XVII Η Αθωνιάδα Σχολή 109
» ΧVII Ο Πατροκοσμάς 114
» XIX Το αρχείο των τούρκικων εγγράφων 119
» XX Η Επανάσταση 130
» XXI Μέχρι την απελευθέρωση 143
» XXII Κατά την απελευθέρωση 155
» XXIII Οι Αλλοεθνείς 159
α. Ίβηρες 161
β. Αμαλφινοί 162
γ. Ρώσοι 164
δ. Σέρβοι 168
ε. Βούλγαροι 169
στ. Ρουμάνοι 170
» XXIV Η έριδα περί το θείο Όνομα 174
» XXV Πανσλαβισμός - Διεθνοποίηση 183
» XXVI Μέχρι το μεσοπόλεμο 192
» XXVII Η Χιλιετηρίδα 198
» XXVIII Μέχρι σήμερα 206

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ιστορία Ειδική
Κεφ. Ι Οι Καρυές 213
» II Η Ι.MM. Λαύρας 219
» III Η Ι.Μ. Βατοπεδίου 245
» IV Η Ι.Μ. Ιβήρων 257
» V Η Ι.Μ. Χιλιανδαρίου 275
» VI Η Ι.Μ. Διονυσίου 291
» VII Η Ι.Μ. Κουτλουμουσίου 307
» VIII Η Ι.Μ. Παντοκράτορος 319
» IX Η Ι.Μ. Ξηροποτάμου 329
» Χ Η Ι.Μ. Ζωγράφου 339
» XI Η Ι.Μ. Δοχειαρίου 347
» XII Η Ι.Μ. Καρακάλλου 355
» XIII Η Ι.Μ. Φιλόθεου 363
» XIV Η Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας 369
» XV Η Ι.Μ. Παύλου 375
» XVI Η Ι.Μ. Σταυρονικήτα 385
» XVII Η Ι.Μ. Ξενοφώντος 393
» ΧVIII Η Ι.Μ. Γρηγορίου 401
» XIX Η Ι.Μ. Εσφιγμένου 407
» XX Η Ι.Μ. Ρώσικου 415
» XXI Η Ι.Μ. Κωνσταμονίτου 427

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Τα Κεφάλαια
Κεφ. Ι Ο τύπος του Αγιορείτη 435
» II Η Αγιορείτικη πνευματικότητα 437
» III Δυο τελειωτικές ιεροτελεστίες 454
» IV Η υπακοή 462
» V Προσευχή - «Η μέλλουσα ευφροσύνη» 464
» VI Η Τέχνη 468
» VII Η γιορτή των ύμνων 474
» VIII Η αγιογραφία 487
» IX Τα χειρόγραφα 498
» Χ Τα Τυπικά 507
» XI Η πολιτειακή υπόσταση του ΑΟ 527
» XII Οι βυζ. αυτοκράτορες απέναντι του 'θω 536
» XIII ΑΟ και Οικ. Πατριαρχείο 543
» XIV Η καταφυγή των πύργων 549
» XV Η εργασία 553


ΤΟΜΟΣ Β΄


Συναγωγή αγιορειτικών λέξεων 5
Υπόμνημα - Επίλογος 91
Σημειώσεις - Παραπομπές 93
Ευρετήριο ονομάτων
α. Ελληνόγλωσσα 229
β. Ξενόγλωσσα 255
Πίνακας εικόνων 259
Πίνακας Παροραμάτων 283
Περιεχόμενα 285ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

... Κόπος και σπουδή πλέον των δέκα ετών είναι το αποτέλεσμα που έχει σήμερα στα χέρια του ο αναγνώστης. Εργασία συνεχής, κοπιώδης, εργασία με πολλές δυσκολίες είναι το έργο αυτό.

Ο π. Δωρόθεος, σαν γνήσιος αγιορείτης και εκφραστής αυτής της παραδόσεως, μας δίνει με υπευθυνότητα και αυθεντικότητα ότι δεν μπόρεσαν να μας δώσουν μέχρι σήμερα όλοι όσοι ασχολήθηκαν και έγραψαν για το Αγιον Όρος, και που δεν είναι λίγοι ...

... Το έργο είναι χωρισμένο σε τέσσερις μεγάλες ενότητες.

Στην πρώτη γίνεται λόγος για την γενική ιστορία του Όρους, τις διάφορες φάσεις της ζωής του, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει.

Στη δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην ιστορία κάθε Μονής και σκήτης χωριστά, με όλα τα νεότερα στοιχεία που υπάρχουν και με επιτόπια μελέτη και έρευνα.

Στην Τρίτη ενότητα θίγει ένα από τα σπουδαιότερα θέματα. Την πνευματικότητα στο Αγιον Όρος. Εδώ αφήνουμε τον αναγνώστη ανεπηρέαστο να θαυμάσει, να παραδειγματισθεί, να οδηγηθεί εκεί που επιθυμεί κάθε ορθόδοξη ψυχή. Στη θέωση.

Η τέταρτη ενότητα είναι ένα γλωσσάριο. Μια συλλογή λέξεων και ιδιωματισμών όπως σώθηκαν, σώζονται και ακούγονται στο Αγιο Όρος. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αξιόλογη, και μάλιστα νομίζουμε, και πρωτότυπη.

Ακολουθούν οι πολλές σημειώσεις και παραπομπές, η πλούσια βιβλιογραφία και ότι άλλο είναι αναγκαίο και απαραίτητο να βοηθήσει τον αναγνώστη στη μελέτη αυτού του βιβλίου...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου