Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

13014 - Ο άγιος Σάββας και η εποχή του (Αγγελική Δεληκάρη)

Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα της Αγιορετικής Εστίας, με τίτλο: «Ο Αγιορείτης Άγιος Σάββας ο Χιλανδαρινός», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Στέφανος Δραγούμης του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019.
Αγγελική Δεληκάρη, 
Επικ. Καθηγήτρια της Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
Ο άγιος Σάββας και η εποχή του.


Περίληψη
Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μία σύντομη επισκόπηση των σημαντικότερων ιστορικών συμβάντων, των πολιτικών αλλά και εκκλησιαστικών συσχετισμών κατά το τέλος του 12ου και το α΄ μισό του 13ου αιώνα που σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη ζωή και τη δράση του αγίου Σάββα. Μαζί με τον πατέρα του Στέφανο Νεμάνια και τον αδελφό του Στέφανο Πρωτόστεπτο συνέβαλαν αποφασιστικά στην εκκλησιαστική οργάνωση του σερβικού κράτους, αναπτύσσοντας στενούς δεσμούς με την Αγιορειτική κοινότητα (ίδρυση της μονής Χιλανδαρίου, δωρεές σε πολλές μονές κτλ.) αλλά και τον Βυζαντινό αυτοκράτορα και τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Η ίδρυση της αυτοκέφαλης Σερβικής αρχιεπισκοπής το 1219 με πρώτο αρχιεπίσκοπο τον άγιο Σάββα καθόρισε τον εκκλησιαστικό προσανατολισμό της Σερβίας στην Ορθοδοξία και αποτελεί σίγουρα τη σημαντικότερη προσφορά του αγίου Σάββα στον σερβικό λαό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου