Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018

10982 - Το Άγιον Όρος, Όρος της Μεταμορφώσεως.

Στίς 19/6 Αὐγούστου ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος.
Γιορτάζει λος θως.
Δύο ερές Μονές, το Κουτλουμουσίου καί το Παντοκράτορος ιδιαιτέρως σεμνήνονται στήν ορτή τς Μεταμορφόσεως το Σωτήρος Χριστο. λλα καί στό Ναό τς ψηλοτάτης κορυφής το θω στά 2050 μέτρα, μέ μνους καί πνευματικές δές τελεται γρυπνία.
Τό λοιπόν δελφοί :
Δεῦτε ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος Κυρίου, καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ θεασώμεθα τὴν δόξαν τῆς Μεταμορφώσεως αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός, φωτὶ προσλάβωμεν φῶς, καὶ μετάρσιοι γενόμενοι τῷ πνεύματι, Τριάδα ὁμοούσιον ὑμνήσωμεν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Δοξαστικόν τῆς λιτῆς Ἦχος πλ. α'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου