Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

7712 - Φαρμακευτική περίθαλψη μοναχών. Απαραίτητος ο ΑΜΚΑ (;)

Με έγγραφο που κοινοποίησε στις 20 Αγιορειτικές Μονές ο ανταποκριτής του ΟΓΑ στις Καρυές κ. Λάζαρος Κετσετζόγλου, γνωστοποιεί πως τα βιβλιάρια υγείας των Μοναχών έχουν ισχύ μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2016. Επειδή έχει καταργηθεί πλέον η χειρόγραφη θεώρηση δεν χρειάζεται οι μοναχοί να προβούν σε κάποια ενέργεια.
Το έγγραφο καταλήγει: «Επειδή εκ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού δεν έχουν εισέτι εκδοθή οδηγίαι αναφορικά με τον χρόνον και τρόπον παροχής της ασφαλιστικής ικανότητος προς τους δικαιούχους, κατά συνέπειαν και δια την κατηγορίαν των Μοναχών, δια το επιόν έτος, και ευρισκόμενοι εν αναμονή της προσδοκουμένης εκδόσεως αυτών, δια του παρόντος προάγομαι γνωρίσαι Υμίν ότι θα υπάρξη έγκαιρη ενημέρωσις Υμών οπωσδήποτε προ της λήξεως της ισχυούσης, ήδη, ασφαλιστικής ικανότητος, ήτοι προ της 28.2.2016».


Εδώ πρέπει να θυμηθούμε τη δήλωση που έκανε ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης στα τέλη του παρελθόντος Σεπτεμβρίου κατά τη συνάντησή του με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο: «Όλοι οι μοναχοί δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως αρκεί να διαθέτουν ΑΜΚΑ. Όσοι δεν διαθέτουν ή δεν δεχθούν να πάρουν ΑΜΚΑ δεν θα δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάλυψης από τον ΟΓΑ». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου