Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

7837 - Μοναχός Δανιήλ Δοχειαρίτης (1970 - 25 Ιανουαρίου 2003)










«Τελειωθείς εν ολίγω, επλήρωσε χρόνους μακρούς»






Περιοδικό ΠΡΩΤΑΤΟΝ, τεύχ. 91
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2003
Πηγή Αγιορειτική Βιβλιοθήκη












Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου