Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

5682 - Το παρεκκλήσι της Παναγίας Κουκουζέλισσας στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

Κατά τήν ἡμέρα τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, (21 Νοεμβρίου/4 Δεκεμβρίου, πανηγυρίζει τό παρεκκλήσιο τῆς Θεοτόκου Κουκουζελίσσης ἤ Πορταϊτίσσης, στήν ἐσωτερική αὐλή τῆς Μεγίστης Λαύρας, ὅπου φυλάσσεται ἡ ὁμώνυμη θαυματουργός εἰκόνα.

Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις. Ἐν ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν΄ Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου