Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

12463 - Άγιος Ιωαννίκιος ο Α΄, αρχιεπίσκοπος των Σέρβων (†1279)
Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 3 Σεπτεμβρίου & 28/5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου