Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

11733 - Τας δύο αιτίας


Του Β. Χαραλάμπους
Αντικρύ στην τοιχογραφία
της του Ασώτου επιστροφής
στου Αγίου Αθανασίου τη Λαύρα
συλλογιέμαι «τας δύο  αιτίας»
«τας ανοιχτάς του Πατρός αγκάλας»
της επιστροφής το πρωτανώφλι
και «την δευτέραν αιτίαν εκείνην»
τον λόγον εκείνον
«αναστάς πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου».
Κι όταν τανάπαλιν το σκόνταμμα

και τ΄ άλλο ροβόλημα
τις δύο ετούτες αιτίες
επίμονα θ’αναθυμούμαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου