Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

11286 - Συνέβη το 1871, σαν σήμερα

Ο Γεράσιμος Σμυρνάκης στο βιβλίο του ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (1903) σημειώνει:
«Τω 1871, Νοεμβρίου 3η (σημ. 16/11) ο Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ΣΤ΄ ο Κουταλιανός προτρέπει τας Ιεράς Μονάς αύθις κατά παράκλησιν της ρωσσικής πρεσβείας, ένεκα της εις άγιον Όρος προσφυγής πολλών Ρώσσων υπηκόων, ων άλλοι μεν διέπραξαν εν Ρωσσία διάφορα κακουργήματα, άλλοι δε έγγαμοι εγκατέλιπον τας οικογενείας αυτών και άλλοι αποφεύγουσι την στρατιωτικήν υποχρέωσιν, να μη κείρωσι Μοναχούς άνευ της προσαγωγής καταλλήλων πιστοποιητικών, ενδεικνυόντων ότι δεν υπάγονται εις τας ανωτέρω κατηγορίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου