Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

11171 - Σαν σήμερα, το 2013, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε το Ιερό Κελλί του Διονυσίου του εκ Φουρνά στις Καρυές Αγίου Όρους. Τι έγραψε στο κατά την ημέρα εκείνη ανοιχθέν βιβλίο


       Ες νάμνησην τς πρό πενταετούς σεπτής πισκέψεως το Παναγιωτάτου Οκουμενικο Πατριάρχου μν κ. Βαρθολομαίου προσφέ-ρουμε ες τήν γάπη σας τό παρόν κείμενο κ το βιβλίου «ρθρος βαθύς» το π. Αν. Παρακαλομεν δώσατε διαιτέραν προσοχήν ες τό σεπτόν μύνημα κ τς γραφίδος το Πατριάρχου μας.

" Παναγιώτατος Δεσπότης καί αθέντης μν Οίκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαος, περιποιν ίδιαιτέραν τιμήν πεσκέψατο μς «ξ ψους» τούς ταπεινούς οκήτορας το ερο κελλίου το Τιμίου Προδρόμου, τήν 3/16 κτωβρίου 2013, πί τ μνήμ το γίου ερομάρτυρος Διονυσίου το ρεοπαγίτου, προστάτου το λήστου μνήμης Γέροντος μν καί κτίτορος το κελλίου, το μεγάλου διδασκάλου τς ζωγραφικς τέχνης καί στοριογράφου, ερομονάχου Διονύσιου το κ Φουρν τν γράφων.
λλά καί μέραν στορικήν καί πίσημον διά τό γιώνυμον ρος, μέραν καθ΄ν πρό κατονταετίας γένετο νσωμάτωσις το γίου ρους«ες τόν κορμόν τς λλάδος». Κατά τήν πλήν καί πέριττον ποδοσήν το Παναγιωτάτου ες τόν κατάγραφον, πό το κτήτορος, Ναόν το κελλίου το Τιμίου Προδρόμου, καί τάς γενομένας δεήσεις, Πατριάρχης πηύθυνε λόγον πρός τήν ναξιότητά μου, μεταξύ τν ποίων επε μοι, νά ζωγραφίζεις π. ναστάσιε. Οτω καί γώ πακούων, προσφέρω ταπεινς ταύτην τήν μικράν νθοδέσμην ες νταπόδοσιν τς μεγάλης πρός μς ελογίας Του.
Ες τό ρχονταρίκι το κελλίου μας Παναγιώτατος ψαλλε τό «Φς λαρόν» καί γραψε ες τό κατά τήν μέραν ατήν νοιχθέν βιβλίον:
«Σς εχαριστομεν, γαπητέ καί σιώτατε π. ναστάσιε μετά τς συνοδίας Σας, διά τήν πνευματικήν εφροσύνην καί ναψυχήν, τήν ποίαν μς προσφέρατε κατά τήν κατακλεδα μις στορικς μέρας, καθ΄ ν ορτάσαμεν τήν κατοστήν πέτειον τς νσωματώσεως το γίου ρους ες τόν κορμόν το λληνικο Κράτους, που στορικς καί θρησκευτικς καί πολιτισμικς νήκει νέκαθεν. Τό κελλίον σας εναι μία πνευματική ασις καί να κέντρον παραγωγς τέχνης καί πολιτισμο.
Σς συγχαίρομεν Πατριαρχικς καί σς σπαζόμαθα καί ελογομεν πατρικς.
3/16.Χ.13 Διάπυρος πρός Θεόν εχέτης
Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαος»
Προσκυνητς καί βαθυσεβάστως σπαζόμεθα τήν Δεξιάν Σας, πικαλούμενοι τάς Πατριαρχικάς μν Εχάς, διά τήν ψίστην ταύτην τιμήν καί ελογίαν πρός μς τούς λαχίστους".
Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου