Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

7117- Ο Χερουβικός ύμνος από το βατοπαιδινό χορό

Ο Χερουβικός ύμνος ψάλλεται προ της Μεγάλης Εισόδου κατά τη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου ψάλλεται ως Χερουβικό ο ύμνος «Οι τα Χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες…». Εξαίρεση μόνο αποτελούν η Μεγάλη Πέμπτη κατά την οποία ψάλλεται ως χερουβικό ο ύμνος «Του δείπνου σου του μυστικού…» και το Μεγάλο Σάββατο που ψάλλεται ο αρχαίος ύμνος «Σιγησάτω πάσα σαρξ…». Επίσης στη Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής  ψάλλεται ως Χερουβικό ο ύμνος «Νυν αι δυνάμεις των ουρανών». Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου