Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

7075 - Μη λυπήσαι δια τίποτε άλλο, παρά… (Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης)Μη λυπήσαι δια τίποτε άλλο, παρά όταν δεν κάνης εις καμμίαν υπόθεσιν υπομονήν. Και τούτο διότι ανυπομονώντας ζημιώνεσαι μισθόν αιώνιον και παρρησίαν ου την τυχούσαν! Προσεύχου, όπως σου προσθέση ο Κύριος πλούτον υπομονής και μακροθυμίας, και δια του τοιούτου πλούτου και άλλους θα πλουτίσης. Μη χάνης, δέομαι, το πνευματικόν σου θάρρος, αλλά άντλησε τούτο εκ της κραταιάς πίστεως εις τον Θεόν, Όστις δεν θα μας αφήση να πειρασθώμεν πέραν των δυνάμεών μας.
 Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου