Κυριακή 12 Απριλίου 2015

6302 - Καρυές Αγίου Όρους, απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα. Ο Εσπερινός της Αγάπης, στο Πρωτάτο


«Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει
και αλλήλους περιπτυξώμεθα. Είπωμεν αδελφοί
και τοις μισούσιν ημάς συγχωρήσωμεν πάντα τη αναστάσει
και ούτω βοήσωμεν, Χριστός ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου