Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

6081 - Αγιορειτικόν Περιοδικόν «Ο Άθως»


Πηγή φωτογραφίας: http://eliaserver.elia.org.gr

Τριμηνιαίον αγιορειτικόν περιοδικόν.
Υπό Σπυρίδωνος (= Αθανασίου) Λαυριώτου (Καμπανάου), του ιατρού (†1940) [βλέπε στο τέλος, στα σχετικά].
Σχήμα 0,20.50x0,14.50
Έτος Α΄, τεύχη α΄-β΄. Εν Αγίω Όρει 1919. Τύποις «Νομικής» Πέτρ. Λ. Βεργιανίτου, Αθήναι 1920. Έμμετρον ψυχοθεραπευτικόν: Η Διόπτρα (Βιβλιοθήκη Ι. Μονής Αγίου Παύλου, αριθμ. 5109).
Τεύχη γ΄-δ΄: Ερμηνεία των Αναστασίμων κανόνων του Ιερού Δαμασκηνού, στο ίδιο τυπογραφείο, 1921 (Βιβλιοθήκη Ι. Μονής Αγίου Παύλου, αριθμ. 5110).
Τεύχη ε΄-στ΄: Αγιορειτική Πολιτεία Ιωακελιμ Ιβηρίτου, Τυπογραφείον Ιωάννου Κουμένου, Λεωφ. Βας. Κωνσταντίνου αριθ. 2, Θεσσαλονίκη 1921.
Τεύχος ζ: ;
Τεύχη η΄-θ΄: Αλφαβηταλφάβητος Μελετίου του Ομολογητού- Κυρίλλου Προηγουμένου Λαυριώτου. Στίχοι εις την Βιβλιοθήκην της Λαύρας, εν Αγίω Όρει 1928 [βλέπε στο τέλος, στα σχετικά].
Περίοδος Β΄, παράρτημα α΄: Απολυτίκια και Κοντάκια του όλου ενιαυτού μη περιεχόμενα εν τοις ωρολογίοις τοις εντύποις, Τύποις «Νέα Ελληνική Ηώς» Ι. Χατζηϊωάννου, Αθήναι 1929 (Βιβλιοθήκη Ι. Μονής Αγίου Παύλου, αριθμ. 4965).
Παράρτημα β΄: Προσκυνητάριον της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, εν Αγίω Όρει 1930.
Παράρτημα γ΄: Ψαλτήριον ιαμβικόν Ιωσήφ Τορνόβου, εν Αγίω Όρει 1931 (στο εξώφυλλο 1930).

Το 1936 ο μοναχός Σπυρίδων (Αθανάσιος) Λαυριώτης (Καμπανάος), ίδρυσε το περιοδικό «Αγιορειτική Βιβλιοθήκη», που εξέδιδε στο Βόλο ο Σωτ. Σ. Σχοινάς.[βλέπε στο τέλος, στα σχετικά]
Πληροφορίες: Ι.Μ. Χατζηφώτη,
εκδ. Δημ.Ν. Παπαδήμα, Αθήνα, 19

Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου