Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

6023 - «Μητέρα του Θεού ημών»-Ψάλει Χορός Αγιορειτών Πατέρων

Στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους η Θεοτόκος κατέχει κεντρική θέση. Η Εκκλησία ανέκαθεν τιμούσε την Θεοτόκο Μαρία και αυτό φαίνεται στον ύμνο του ιερού ευαγγελίου «ιδού γαρ από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί» και στην άλλη ευαγγελική διατύπωση «μακαρία η κοιλία η βαστασασά σε και μαστοί ούς εθήλασας». Από την πρώτη αποστολική εποχή το πρόσωπο της Παναγίας κατέχει ύψιστη θέση μεταξύ των Αγίων και τιμώντας ως «Τιμιωτέρα των Χερουβείμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ». Ο δογματικός Πατήρ της Εκκλησίας Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός θα διατρανώσει: «Θεοτόκος κυρίως και αληθώς την αγίαν Παρθένον κηρύττομεν. Ως γαρ Θεός αληθώς ο εξ αυτής γεννηθείς, αληθής Θεοτόκος η τον αληθινόν Θεόν εξ αυτής σεσαρκωμένον γεννήσασα.» Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου