Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

4961 - H εορτή των Αγιορειτών Πατέρων στο Ιερό Ησυχαστήριο των Δανιηλαίων (φωτογραφίες)Την 21ην Ιουνίου 2014 μετέβη κατόπιν προσκλήσεως στο ιερό Ησυχαστήριο των Δανιηλαίων στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο του π. Χρυσόστομο, τον Γενικό του Επίτροπο π. Αθανάσιο, τον Διάκονο του π. Κύριλλο και έναν λαϊκό άνδρα, δια να προστή της πανηγύρεως του.
  Προηγηθείσης της καθιερωμένης Δοξολογίας επί τη αφίξει του Μητροπολίτου, ως και της Ακολουθίας του Μικρού Εσπερινού, η ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Συνάξεως των εν Αγίω Όρει Οσίων Πατέρων ήρχισε περί την 8.30 ώραν εσπερινήν και επερατώθη περί την 9ην πρωινήν. Ετελέσθη μετά πάσης εκκλησιαστικής τάξεως, συμφώνως προς το Αγιορειτικόν τυπικόν, τη συμμετοχή πολλών ιερέων, καλλιφώνων ψαλτών και τη συμμετοχή πολλών ευλαβών προσκυνητών, εν κατανύξει παρακολουθούντων την σεμνήν Ακολουθίαν.

  Μετά το πέρας της πολυώρου Αγρυπνίας παρετέθη πλουσία πανηγυρική Τράπεζα κατά την διάρκειαν της οποίας αντηλλάγησαν προσφωνήσεις μεταξύ του Καθηγουμένου της μεγίστης Λαύρας, Αρχιμανδρίτου Προδρόμου, του Γέροντος του Ησυχαστηρίου πατρός Γρηγορίου Ιερομονάχου, επί αναπηρικού αμαξιδίου ευρισκομένου λόγω ασθενείας και του προεξάρχοντος της εορτής Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου, εκφράσαντος μεταξύ των άλλων και την χαράν του, διότι ύστερα από δεκαετίας, ότε το πρώτον φοιτητής επεσκέφθη την Ιεράν Μονήν μετά του αειμνήστου πατρός Δημητρίου Τζέρπου, ηξιώθη πάλιν ως αρχιερεύς να μετάσχη της πανηγύρεως της.
  Το εσπέρας της εορτής ετελέσθη το Μνημόσυνον των Κτιτόρων και την επομένην μεθέορτος Θεία Λειτουργία. Των ιερών αυτών Ακολουθιών προεξήρχε ο άγιος Ελευθερουπόλεως. Περατωθείσης δέ της ιεράς Μυσταγωγίας μετέβησαν άπαντες εις το εντός της αυλής επιβλητικόν κενοτάφιον του αειμνήστου κτίτορος της Μονής μοναχού Δανιήλ του Σμυρναίου, περισέμνου μορφής του νεωτέρου Αγιορειτικού Μοναχισμού, κλεσαντος τον ιερόν τόπον με την σοφίαν του και την πανθομολογουμένην αγίαν βιοτήν του, την οποίαν προσυπογράφουν ο Άγιος Νεκτάριος και ο ευλαβής διηγηματογράφος Αλέξανδρος Μωραιτίδης. Εκεί ετελέσθη Τρισάγιον και ηυλογήθησαν τα Κόλλυβα.  
Περισσότερες φωτογραφίες: http://www.amen.gr/article18477

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου