Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

4960 - Παρατηρήσεις στο εικονογραφικό πρόγραµµα του κοιµητηριακού παρεκκλησίου της Μονής ∆ιονυσίου στο Άγιον Όρος (1627)

Π. Ανδρούδης, Α. Σέµογλου
Τοµέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Στα πλαίσια της έρευνάς µας για τα εικονογραφικά προγράµµατα των βυζαντινών και µεταβυζαντινών κοιµητηριακών ναών του Αγίου Όρους, µελετήσαµε τον εντοίχιο διάκοσµο του νεκροταφειακού παρεκκλησίου της Μονής ∆ιονυσίου (εικ. 1) που διασώζεται ακέραιος, παρά τις σηµαντικές φθορές που έχει υποστεί.

Ολόκληρη η μελέτη:  http://der.topo.auth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου