Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

4959 - Κανών παρακλητικός εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον «Άξιόν Εστιν»

Σχέδιο Μάρκου Καμπάνη

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»

Ποιηθεὶς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
ὑπὸ Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου,
Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου