Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

3816 - Η πύλη εισόδου της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου8 Νοεμβρίου
Η σύναξις των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ
και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων
.
Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγοι,
δυσωπούμεν υμάς ημείς οι ανάξιοι,
ίνα ταις υμών δεήσεσι τειχήσετε ημάς,
σκέπη των πτέρυγων της αύλου υμών δόξης,
φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας,
εκτενώς και βοώντας
Εκ των κινδύνων λυτρώσασθε ημάς,
ως Ταξιάρχαι των Άνω Δυνάμεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου