Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

3853 - Η υποδοχή του Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος του Αγίου ΌρουςΤου Αιμίλιου Πολυγένη 
Υπο καταρρακτώδη βρόχη έγινε σήμερα η υποδοχή του Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος του Αγίου Όρους.
Εκεί τον κ. Δωρόθεο υποδέχθηκε ο Καθηγούμενος Αρχιμ. Αλέξιος και η Αδελφότητα της Ιεράς Μονης Ξενοφώντος, όπου στη συνέχεια τελέστηκε δοξολογική δέηση.
«Μετά πλείστης πνευματικής χαράς και ιερών ωδών Σας υποδεχόμεθα, σήμερον, εις τας αυλάς του κορυφαίου του χορού των Μαρτύρων Αγίου Γεωργίου, εις το Αγιώνυμον Όρος. Σας υποδεχόμεθα και τους εκλεκτούς και αγαπητούς συνοδίτας και συνεργάτας Σας, εις το κεκοσμημένον και καταστόλιστον Καθολικόν της Ιεράς ημών Μονής, εντός της λαμπράς ατμοσφαίρας της Πανηγύρεως επί τη Ανακομιδή του ιερού Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Καθηγούμενος Αλέξιος στην προσφώνησή του μετά το πέρας της Δοξολογίας.
Σε άλλο σημείο της προσφώνησής του, ανέφερε ότι: «Σας αναμέναμε ολοκαρδίως και ποθητώς, Σεβασμιώτατε, δια να εκφράσωμεν την αγάπην και τον σεβασμόν απάσης της Αδελφότητος ημών προς την πολυσέβαστον Πανιερότητά Σας, και να δεχθώμεν τας αγίας Αρχιερατικάς ευχάς και πολυποθήτους ευλογίας Σας, κατά την πανέορτον ταύτην ημέραν».
«Η ιερά νήσος της Τήνου ην επαξίως ποιμαίνετε μετά των λοιπών νήσων, αποτελεί σημείον πνευματικής μου αναφοράς, καθότι ηξιώθην εις τας αυλάς του ιερού προσκυνήματος να λάβω εκκλησιαστικήν παιδείαν και να διακονήσω εις το άγιον θυσιαστήριον της Ευαγγελιστρίας και της θεομητορικής Μονής της Οσίας Πελαγίας, κατά τας απαρχάς της ιερατικής μου διακονίας. Ευφράνθη η καρδία μου και ανεπαύθη το πνεύμα μου επί των συμβεβηκότων ιερών γεγονότων και ανεξιτήλων αναμνήσεων», υπογράμμισε σε άλλο σημείο ο κ. Αλέξιος.
Ο Γέροντας αναφέρθηκε και στο τεμάχιο λειψάνου που προσέφερε ο κ. Δωρόεθος στη Μονή Ξενοφώντος, τονίζοντας ότι «η ευγενής και φιλόστοργος Αρχιερατική Σας καρδία έχει την καλωσύνην να μεταφέρη, σήμερον, και προσφέρη εις την ιεράν Μονήν μας τίμιον Λείψανον της Οσίας Μητρός ημών Μεθοδίας της εν Κιμώλω, πλουτίζων ημάς δια των σεπτών ευλογιών και πρεσβειών Της· διο και ενθέρμως ευχαριστούμεν Υμάς, ευγνωμόνως αποδεχόμενοι την ουράνιον δωρεάν».
«Στο σεπτόν πρόσωπόν Σας, τιμώμεν τον χάριτι Θεού κοσμηθέντα δια του μεγίστου χαρίσματος της Αρχιερωσύνης Ιεράρχην του Χριστού, όστις τυγχάνει φορεύς θείων ευλογιών και δωρεών, ταπεινώς απεκδεχόμενοι τας θεοπειθείς Αρχιερατικάς Υμών ευχάς προς συνέχισιν του Μοναχικού ημών δολίχου. Γνωρίζομεν καλώς τα βαθύτατα αισθήματα αγάπης και ευλαβείας που τρέφετε προς την Κιβωτόν και το προπύργιον της Ορθοδόξου ζωής και παραδόσεως, ως θεωρείται το Άγιον Όρος, η ενδοχώρα αύτη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, που θεωρεί Θεομητορική εύνοια το ότι υπάρχει υπό την πνευματικήν εποπτίαν και χάριν του Ιερού Κέντρου της Ορθοδοξίας μας, το μαρτυρικόν Φανάριον», πρόσθεσε ο Γέροντας Αλέξιος.
Κλείνοντας ο Καθηγούμενος της Μονής Ξενοφώντος τόνισε: «Εις τας δυσχερείς ημέρας που διερχόμεθα, άπαντες έχομεν την ανάγκην η αναγεννητική αύρα της πίστεώς μας να νεύση εις τας καρδίας όλων μας και πάλιν, και να μείνωμεν πιστοί εις τας ιεράς μας παρακαταθήκας και την Παράδοσιν της Εκκλησίας ημών, που σώζουν τον άνθρωπον. Δεχθήτε, τιμιώτατε Πάτερ, τα ειλικρινή αισθήματα σεβασμού και αγάπης, ως και την θερμήν παράκλησιν όπως επευλογήσητε την Άμπελον ταύτην προς θείαν και πλουσίαν καρποφορίαν».

Η αντιφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου και φωτογραφίες εδώ: http://www.romfea.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου