Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

2973 - Άγιος Καλλίνικος της Τσερνίκα (†1868)

Αγιορείτης Άγιος

Μνήμη 11 Απριλίου

1082 - Άγιος Καλλίνικος της Τσερνίκα (1868)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου