Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

2452 - Στασείδια αλιευτικά - Ψαρότοποι των Αθωνικών Μονών στον Κόλπο της ΚουμίτσαςΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗ, αρχαιολόγου
Μία από τις συνισταμένες της παραγωγικής δραστηριότητας των αγιορειτικών μετοχίων ήταν και η αλιεία. Η αλιευτική δραστηριότητα τον 16ο αιώνα ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη ιδίως στην περιοχή της Κουμίτσας όπου οι 14 από τις 20 αθωνικές μονές διέθεταν καθορισμένους ψαρότοπους. Φαίνεται ότι η παραγωγική χρήση της θάλασσας είχε οδηγήσει και στη νομική κατοχύρωση δικαιωμάτων σε αυτήν.
Από τις μέχρι τώρα έρευνές μας προκύπτει ότι η παλαιότερη αναφορά γίνεται το 1405, όταν η μονή Κουτλουμουσίου αποκτά από τη Σύναξη «στασείδιον αλιευτικόν εις την Κομίτισσαν το του Σκαλή επονομαζόμενον». Οι ψαρότοποι καταχωρήθηκαν στο κατάστιχο του 1568 μεταξύ των φορολογικών προσόδων του χωριού της Κομίτισσας, η οποία αναφέρεται ως Gomitisa. Το ίδιο έτος αναφέρονται επίσης και στους καταλόγους των βακουφικών κτημάτων των εν λόγω μονών.
Δεν είναι τυχαία η παρουσία των αθωνιτών στους ψαρότοπους της Κουμίτσας εάν αναλογιστεί κανείς ότι ένα σημαντικό τμήμα της διατροφής τους ήταν τα ψάρια για τα οποία φορολογούνταν με ένα σημαντικό ποσό.
Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικό κατάλογο με τις μονές που κατείχαν ψαρότοπους στην περιοχή του Κόλπου της Κουμίτσας, καθώς επίσης και άλλα στοιχεία όπου αυτά υπάρχουν (έτος, τοπωνύμια κλπ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου