Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020

13254 - Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Ένα βιωματικό ταξίδι στο βάθος του είναι μας

Τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου
Ξεκινήσαμε τό Τριώδιο, τήν εὐλογημένη αὐτή περίοδο τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους μέ τή μετάνοια, ἀφοῦ αἰσθανθήκαμε βαθειά, ὑπαρξιακά μέσα μας, ὅπως ὁ Ἄσωτος τῆς παραβολῆς, τήν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς ἀπό τήν ἀποξένωσή μας, τήν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς στήν πηγή τῆς ζωῆς, τόν Θεό (Κυριακή τοῦ Ἀσώτου). Συνεχίσαμε τήν πορεία μας πρός τόν ἀναστημένο Χριστό, μέσα ἀπό τή συνάντησή μας μέ τόν συνάνθρωπο· τόν «ἐλάχιστο» ἀδελφό μας (Κυριακή τῆς Τυρινῆς). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου