Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

12914 - Ιερομόναχος Στέφανος Γρηγοριάτης (1881 - 23 Δεκεμβρίου 1965)

[...] Προσευχόταν ἀδιάκοπα καί μυστικά, γι᾿ αὐτό ἀπέφευγε συνάντηση καί συζήτηση μέ Πατέρες καί λαϊκούς. Οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς τόν εἶχαν σέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια. Κάποια φορά δέχτηκε τό δυνατό ράπισμα ἑνός παραδελφοῦ του, διότι τόν ἐθεώρησε ἔνοχο γιά τήν ἀσύνετη διεκπεραίωσι  ἑνός ἔργου, ἐνῶ ἦταν ἀθῶος.[...] Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου