Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014

5543 - Αγιορείτης ήταν ο πρώτος που εισηγήθηκε την αγιοκατάταξη του αγίου ΝεκταρίουΟ υπεραιωνόβιος και ενάρετος ησυχαστής Αβιμέλεχ -είχα την ευτυχία να τον συναντήσω και απολαύσω των ευχών και νουθεσιών του- υπήρξε φίλος αγαπητός και επιστήθιος του Μητροπολίτου Πενταπόλεως αγίου Νεκταρίου, με τον οποίο διατηρούσε αλληλογραφία και από τον οποίο προσκαλούμενος τον επεσκέπτετο στην Αίγινα και με την προτροπή του ωμίλει νουθετκώς στις μονάζουσες της Μονής, που είχε εκεί ιδρύσει. Στους δισταγμούς και τις εκ ταπεινοφροσύνης αντισσήσεις του, «Συ ο φωτισμένος και πεπειραμένος ιεράρχης και διδάσκαλος προτρέπεις εμέ τον ουτιδανόν να παραινέσω και νουθετήσω τας μοναχάς;» Ο άγιος Νεκτάριος αντέτεινε εξ ίσου ταπεινοφρόνως: «Εγώ ομιλώ και διδάσκω εκ μελετών και εκ θεωρίας, συ εξ αγιορειτικής πείρας και πράξεως».
Γέρων Αβιμέχελ
Μικραγιαννανίτης
(1860-1965)

Μάλλον ελάχιστοι γνωρίζουν ότι την πρώτη κίνησι για την επίσημη εκκλησιαστική ανακήρυξι του Πενταπόλεως Νεκταρίου ως αγίου (ο όρος «αγιοποίησις» είναι εσφαλμένος) πραγματοποίησε ο Γέρων Αβιμέλεχ Μικραγιαννανίτης, εισηγούμενος και προτρέπων προς τούτο και δημοσιεύων γνωστά σ’ αυτόν θαύματα, και ότι για την πρωτοβουλίαν του αυτή εδέχθη πολλές και σκληρές επικρίσεις από διαφόρους αντιθέτως φρονούντας εν κόσμω, αλλά και από αγιορείτας ακραίους ζηλωτάς. Προς επιβεβαίωσι παραθέτω ολίγα τινά σχετικά:
«Όλοι ενθυμούμεθα ότι εις μίαν κλινικήν των Αθηνών, προ ολίγων ετών, απέθανε ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως (της Αιγύπτου) Νεκτάριος … και εκηδεύθη όπως αποθνήσκουν και κηδεύονται όλοι οι Αρχιερείς … Δεν παρήλθε πενταετία από του θανάτου του, και ιδού αναφαίνεται Μοναχός τις Αγιορείτης, αφανής και άσημος Αβιμέλεχ κακούμενος, και κατατολμά να αγιοποιήση τον Νεκτάριον. Και εν αρχή μεν δημοσιεύει τω 1921, εν Βόλω, βιβλίον «Πανηγυρικόν» τιτλοφορούμενον … και απαριθμεί θαύματα του Νεκταρίου γνωστά εις αυτόν, άγνωστα όμως εις την Εκκλησίαν, έτοιμος εν καταλλήλω στιγμή, να ανακηρύξη αυτόν άγιον …», (Περιοδικόν, «Ρωμανός ο Μελωδός», τομ. Α΄, τευχ. Ι, ΙΑ, ΙΒ, 1993).
Αρσένιος μοναχός Κοττέας
(1881-1978)
«…συνέταξε και νέον συναξάριον τιτλοφορούμενον «Λόγος εγκωμιαστικός εις τον νεοφανή Άγιον πρώην Πενταπόλεως ιερόν Νεκτάριον και εις το αυτού αδιάφθορον ιερόν λείψανον»… Τις δεν θα πιστεύση εκ των μεταγενεστέρων αναγιγνώσκων τον λόγον τούτον τον πλήρη φανταστικών θαυματουργιών, ότι όντως ο Νεκτάριος υπήρξε τοιούτος Άγιος, ον εγνώριζεν εν τη ζωή ο Αβιμέλεχ και του οποίου τα τόσα θαύματα μετ’ επιμελείας συνέλεξε, αφού η Μητρόπολις Αθηνών δεν διεμαρτυρήθη;… Πολύ περισσότερον θα σιωπήση αργότερον, μετά παρέλευσιν ετών οπότε θα είναι δυνατόν να ελεγχθώσι τα Αβιμελέχεια θαύματα. Υπάρχει δε ετοίμη και συντεταγμένη Ιερά αυτού Ακολουθία, κατ’ εισήγησιν του Αβιμέλεχ υπό του συνασκητού αυτού Γερασίμου Δοβριανίτου, του νεαρού τούτου Ευέλπιδος Μοναχού, όστις καλή τη πίστη τω Αβιμέχελ πεισθείς, εξέλαβεν τον Νεκτάριον ως Άγιον. Τοιαύτα τα αποτελέσματα της χρονίας υποκριτικής διπλωματίας και θεομπαιξίας!». (Αρσενίου Κοτέα, Φρυκτώριον, Πειραιεύς 1935, υπος. Σελ. 27-38, και του αυτού, Δακτυλοδείκτης, 1953, σελ. 16).
Από το βιβλίο ΩΔΗ ΣΤΑ ΑΜΑΡΑΝΤΑ, ΣΤΟΝ ΑΘΩΝΑ,
του Επισκόπυ Ροδοστόλου Χρυσοστόμου
Σχετικά:
***
***
***
***
***

4 σχόλια:

 1. Ανώνυμος9/11/14, 1:08 π.μ.

  Δεν είναι τυχαίο ότι ο Arseniu Cotte, Ρουμάνος μοναχός Αγιορείτης, υπήρξε δυστυχώς πρωτεργάτης (μαζί με τον διαβόητο Ματαθαίο Καρπαθάκη) της παλιοημερολογίτικης ανταρσίας και του επακολουθήσαντος σχίσματος. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν δύο (ευτυχώς μικρές) παλιοημερολογίτικες παρατάξεις που θεωρούν τον άγιο Νεκτάριο «αιρετικό» (το ένα είναι των επιγόνων της αφορισθείσας Μαγδαληνής της Κοζάνης), άπαγε της βλασφημίας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος9/11/14, 10:34 π.μ.

  Θα ήταν προτιμότερο η Ιερά Σύνοδος στο μέλλον να κατατάξει στους Αγίους εκείνους, στους οποίους πέρασαν 80 - 100 χρόνια από τον θάνατο τους, αφού θαυματουργήσουν και υπάρξουν οι προϋποθέσεις. Έτσι θα παρέλθουν τρεις γενιές και θα φύγουν εν τω μεταξύ όλοι οι τυχόν συσχετισμένοι. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν ενδεχόμενες συναισθηματικές κρίσεις, ανθρώπινες συμπάθειες ή αντιπάθειες (οι λατρείες προσώπων και ζηλοφθονίες ευτυχώς είναι σπάνιες στην Ορθοδοξία). Εμείς, βέβαια, δεν μπορούμε να βάλουμε όρους στην Ιερά Σύνοδο. Απλά επισημαίνεται ότι, κατά την γνώμη μας, είναι καλύτερα να καθυστερήσει μια τέτοια διαδικασία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΩΝΙΤΗΣ13/11/14, 11:14 μ.μ.

  Στο Μοναστηρι του Εσφιγμενου,υπαρχει στο Καθολικο Εικοναστασι με τον Αγιον Νεκταριον τον Θαυματουργον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος9/11/19, 12:37 μ.μ.

  Τους αγίους τους φανερώνει ο θεός όχι οι άνθρωποι!!! Επιτρέπει θαύματα για να τους "συστήσει" σε εμάς! Οπότε το πρωτόκολο των 100 χρόνων που υπήρχε κάποτε, δεν ισχύει. Στα χρόνια μας όλα τρέχουν γρήγορα προς ωφέλεια μας,για να πιστέψει ο κόσμος... έτσι είναι το θέλημα του θεού.... εμείς θα το κρίνουμε κι αυτό?
  Κύριε ελέησον!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή