Τρίτη 24 Απριλίου 2018

10568 - Πανήγυρις Ιεράς Καλύβης Αγίου Ακακίου στα Καυσοκαλύβια

Του μοναχού Παταπίου Καυσοκαλυβίτου
Δημοσιεύτηκε στη Ρομφαία
Ὁ ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης (1630-1730) κατέχει μία ἀπό τίς δεσπόζουσες θέσεις στό ὑπερχιλιετές ἁγιορειτικό ἁγιολόγιο, ὄχι μόνο λόγω τῆς ἄκρας ἀσκήσεως καί τῶν πολλαπλῶν χαρισμάτων, τῶν πολλῶν θαυμάτων καί τῆς νεοησυχαστικῆς διδασκαλίας του ἤ ἐπειδή ἀναδείχθηκε ἱδρυτής τῆς δεύτερης στή τάξη Σκήτης τοῦ Ἄθω, τῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων, ἀλλά καί λόγω τῆς διακονίας του ὡς ἀλείπτου νεομαρτύρων, ἡ ὁποία θεωρεῖται ἀπό ὅλους τούς ἱστορικούς, ἐξίσου σημαντική.
Ἀγωνιζόμενος ὁ ὅσιος Ἀκάκιος μέ θαυμαστό τρόπο στό ὁμώνυμό του Σπήλαιο Ἁγίου Ἀκακίου, κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆκες διαβίωσης, εἵλκυσε τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τόν ἀντάμειψε μέ πολλές ἀρετές καί χαρίσματα, ὅπως τό διορατικό καί ἐκεῖνο τῆς νοερᾶς προσευχῆς, καθώς καί θεῖες ἀποκαλύψεις.

Ἡ ὁσιακή του Κοίμηση στίς 12 Ἀπριλίου, Κυριακή τῶν Μυροφόρων τοῦ ἔτους 1730, συνέβη ἀφοῦ ὁ Ἅγιος εἶχε προγνωρίσει τόν θάνατό του.
Στόν τελευταῖο ἀσπασμό συνέτρεξε πλῆθος μοναχῶν ἀπ᾿ ὅλο τόν Ἄθωνα, πού ὅλοι τους θρηνοῦσαν γιά τή στέρησή του.
Τό γεγονός αὐτό τιμᾶται κάθε χρόνο ἀπό τούς Καυσοκαλυβίτες Πατέρες τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, μέ ὁλονύκτιο Πανηγυρική Ἀγρυπνία, πού τελεῖται στήν ἀσκητική παλαίστρα τοῦ ὁσίου Ἀκακίου, τό ἱερό Σπήλαιο καί τήν ὁμώνυμη Καλύβη του, ὅπου φυλάσσεται ὡς πολύτιμο κειμήλιο ἡ χαριτόβρυτος εὐωδιάζουσα κάτω σιαγόνα του.
Τά φωτογραφικά στιγμιότυπα προέρχονται ἀπό τήν Πανήγυρη τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, κατά τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου