Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

8323 - Το Άβατο του Αγίου Όρους

Λαμπρόπουλος Άκις-Παν., 
«Το Άβατο του Αγίου Όρους», 
Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών 12 (2001-03), σ. 317-350. 
Αθήνα 2003

Πηγή Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου