Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

6863 - Το Άγιον Όρος στους εθνικούς αγώνες με κύρια αναφορά στο Μακεδονικό Αγώνα

Ιβηριτική Ιερά Επιστασία του έτους 1912 – 1913:
Γρηγέντιος προηγούμενος Ιβηρίτης, πρωτεπιστάτης,
Συνέσιος μοναχός Παντοκρατορινός, Στέφανος μοναχός 
Φιλοθεΐτης, Φώτιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης, επιστάτες,
Ανατόλιος μοναχός Βατοπαιδινός, αρχιγραμματέας, 
Αρσένιος μοναχός Ξενοφωντινός, γραμματέας.
Στη θητεία αυτής της Επιστασίας έγινε 
η απελευθέρωση του Αγίου Όρους (2 Νοεμβρίου 1912)
(Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος)

Πάππας Βασίλης,
Το Άγιον Όρος στους εθνικούς αγώνες με κύρια αναφορά στο Μακεδονικό Αγώνα
Θεσσαλονίκη 2014

Πηγή: Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου