Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

6861 - Άθως. Φωτογραφικές και άλλες απεικονίσεις μονών κατά τον 19ο αιώνα και η ερμηνεία τους
Μυλωνάς Παύλος,
Άθως. Φωτογραφικές και άλλες απεικονίσεις μονών κατά τον 19ο αιώνα και η ερμηνεία τους
Αρχαιολογία 54 
1995

Πηγή: Αγιορειτική Βιβλιοθήκη
Η ενδιαφέρουσα μελέτη σε ψηφιακή μορφή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου