Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

5501 - Επίσκεψις του Πατριάρχου Αντιοχείας στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου (πλούσιο φωτογραφικό υλικό)Ξεχωριστή ευλογία αποτελεί για την Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου η επίσκεψη σ’ αυτήν του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αντιοχείας κ. Ιωάννη. Ο Πατριάρχης αφίχθη στο Μοναστήρι περί την 11η πρωινή και αναχώρησε στις 15:30. Στους λόγους του, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στους πολλαπλούς ιστορικούς δεσμούς που παλαιόθεν συνδέουν το παλαίφατο Πατριαρχείο Αντιοχείας με τη Μονή Βατοπαιδίου. Τον Μακ. Πατριάρχη προσφώνησε ο Καθηγούμενος της Ι. Μονής Πανοσιολ. γ. Εφραίμ. Η προσφώνηση του Ηγουμένου καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη παρατίθενται κατωτέρω.
Ευχόμενοι στον Μακ. Ποιμενάρχη της πιο πολύπαθης σήμερα περιοχής του πλανήτη μας, η Παναγία Παραμυθία και οι Άγιοι της Ι. Μονής να σκεπάζουν τα βήματά του και να παρηγορούν το ταλαιπωρημένο και διωκόμενο ποίμνιό του.Προσφώνηση
του Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Αρχιμ. Εφραίμ, κατά την επίσκεψη
του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννου
Παρασκευή 18/31 Οκτωβρίου 2014


Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατε εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Άγιε Μιλήτου,
Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς,
Κύριε Διοικητά του Αγίου Όρους,
Πατέρες και αδελφοί,

Διακατεχόμενοι υπό αισθημάτων χαράς, υιϊκού σεβασμού και εγκαρδίου ευχαριστίας, καθότι διά πρώτην φοράν ως Πατριάρχης τιμάτε δι’ επισκέψεώς Σας την ταπεινήν αδελφότητά μας, Σας υποδεχόμεθα μετά συγκινήσεως εις την Ιεράν Μονήν Βατοπαιδίου, το κατεξοχήν θεομητορικόν ιερόν τούτο σκήνωμα, που κοσμείται και αγλαΐζεται από 7 θαυματουργούς εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου και αυτήν ταύτην την Πανακήρατον και Τιμιωτάτην Θεομητορικήν Ζώνην.
Αποτελεί πράγματι υψίστη ευλογία και τιμή, άμα δε και πρόξενο βαθείας συγκινήσεως, η έλευσις της Υμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος εις την Ιεράν ημών Μονήν, ίνα επευλογήσητε άπαντας ημάς τους παροικούντας και ενασκουμένους εν αυτή προς αισίαν περαίωσιν του μοναχικού ημών αγώνος.
Βλέποντες την Μακαριότητά Σας να προσκυνή μετ᾽ ευλαβείας τα ηγιασμένα μνημεία του Ιερού Άθωνος, αντικρύσαμεν εις το πρόσωπόν Σας να προσκυνή ολόκληρον το ευσεβές ποίμνιον της Αγιωτάτης Εκκλησίας Αντιοχείας, Συρίας, Αραβίας, Κιλικίας, Ιβηρίας τε και πάσης Ανατολής τόσον του ενδόξου και ιστορικού διά την Ορθοδοξίαν και τον ῾Ελληνισμόν παρελθόντος όσον και του μαρτυρικού παρόντος, που εις τας χαλεπάς ταύτας ημέρας τας οποίας διερχόμεθα, προσφέρει εις την μαρτυρικήν ημών Εκκλησίαν νέους θύτας υπέρ της Χριστού ομολογίας, όπως τον ίδιον τον κατά σάρκα αδελφόν Υμών, διά τον οποίον «κρίμασι οις Κύριος μόνον οίδε» αγνοούμεν το που ευρίσκεται. Δεν λησμονούμεν, Μακαριώτατε ότι, ολίγον προ της απροσδοκήτου εξαφανίσεώς του, ευρίσκετο εις την καθ’ ημάς Ιεράν Μονήν, τρέφων και νουθετών ημάς διά του γνησίου και εντόνου πνευματικού αυτού λόγου, ο οποίος έως και σήμερον αντηχεί εις τα ώτα μας.
Άλλωστε τα ηγιασμένα χώματα της καθ’ ῾Υμάς ῾Αγιωτάτης Εκκλησίας ανέκαθεν εποτίζοντο υπό του αίματος του μαρτυρίου και η μακραίωνος ταύτη παράδοσις συνεχίζεται άχρι τας ημέρας ημών. Διά τούτο καυχώμεθα τα μέγιστα εν Κυρίω διά την παρουσίαν Υμών εις τον παλαίφατον Πατριαρχικόν Θρόνον της των Αντιοχέων Εκκλησίας, όπου το πρώτον εγεννήθη ο μοναχισμός και ο ασκητισμός, αναδείξας μεγίστους ιδρυτάς και στύλους του ημετέρου τάγματος, παρασχών τα αιώνια πρότυπα του αγγελικού βίου και αργότερον, λόγω της δυσμενούς τροπής του ρου της ιστορίας, μεταφυτευθείς εν τέλει εις πλέον ελεύθερα και πρόσφορα εδάφη, μεταξύ των οποίων και ο σήμερον ῾Υμάς υποδεχόμενος γηραιός Άθως.
Δεν λησμονούμεν ακόμη τους μεγίστους Αντιοχείς ῾Αγίους, οι οποίοι εκλέϊσαν την Ορθοδοξίαν, τους φωστήρας της Οικουμένης και στύλους της Ορθοδοξίας, όπως τον άγιον Ιωάννην τον Χρυσόστομον, του οποίου την κάρα ευλαβώς διαφυλάσσουμε εις την καθ’ ημάς Ιεράν Μονήν, τον άγιον Συμεών τον Στυλίτην, τον άγιον Εφραίμ τον Σύρον, τους Αγίους Πατριάρχας Αντιοχείας και προκατόχους Υμών Ιγνάτιον, Γρηγόριον και Αναστάσιον αλλά και όσους εις διαφόρους χρόνους ηγωνίσθησαν τον καλόν αγώνα της εν Χριστώ τελειώσεως και εδόξασαν την του Χριστού Εκκλησίαν.
Επιτρέψατέ μας, Μακαριώτατε, να εκφράσωμεν διά μίαν ακόμα φοράν την ευαρέσκειάν μας καθότι ως κεφαλή του Πατριαρχείου Αντιοχείας ευρίσκεται εις αγιορείτης μεγαλόσχημος μοναχός, που επί τριετίαν παρέμεινε και ησκήσατο εις τον αγιώνυμον Άθωνα, αλλά και ο οποίος τυγχάνει γνώστης της ελληνικής πραγματικότητος και θεολογίας.
Οι σχέσεις της Μονής του Βατοπαιδίου και του Πατριαρχείου Αντιοχείας ήταν πάντοτε στενότατες και αρκετοί εκ των Αντιοχέων Πατριαρχών εξέφραζαν την ευλάβειαν και αγάπην τους προς την Θεοτοκοσκέπαστον Μονήν Βατοπαιδίου, όπως ο Σίλβεστρος Πατριάρχης Αντιοχείας 1724-1764, Κύπριος την καταγωγή, αγιογράφος, ο οποίος εκάρη μοναχός στην Μονήν Βατοπαιδίου. Υπηρέτησε ως πρωτοσύγκελλος του Πατριάρχου Αντιοχείας Αθανασίου Δ΄ (1700-1724) τον οποίον διαδέχθηκε το έτος 1724. Ως πατριάρχης διακρίθηκε για την καλλιέργειαν των γραμμάτων και της ορθόδοξης παιδείας του ποιμνίου. Υπήρξε δεινός πολέμιος της Ουνίας και του εκλατινισμού του ποιμνίου του, συγγράψας και θεολογικά κείμενα απολογητικού χαρακτήρος. Οι σχέσεις του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας ήτο πάντοτε αρίστη. Στη Μονή μας σώζονται τρία ενυπόγραφα δικά του αντιμήνσια.
Επίσης, ο Νικηφόρος Ναυτουνιάρης ο Χίος, αρχιδιάκονος του Πατριαρχείου Αντιοχείας ήτο αδελφός της Μονής Βατοπαιδίου και πρωτοψάλτης. Στη βιβλιοθήκη σώζονται 8 μουσικά χειρόγραφά του των ετών 1808-1818.
Στο Σκευοφυλάκιο της Μονής σώζεται ακόμη το επιτραχήλιο του Μεθοδίου Αρχιδιακόνου Αντιοχείας έτους 1794. Σίγουρα είναι και άλλες πολλές οι ιστορικές μαρτυρίες που φανερώνουν την σχέση της Μονής μας με το Πατριαρχείον Αντιοχείας. Αυτό που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι, ήταν δεδομένη η μεταξύ των Βατοπαιδινών Πατέρων και του Πατριαρχείου το οποίο ποιμένετε κοινωνία και ενότητα.
Ζούμε σε μία εποχή που ο παγκοσμιοποιημένος και εκκοσμικευμένος τρόπος ζωής απειλεί και επηρεάζει ακόμη και την ζωή της Εκκλησίας. Οι αξίες αμφισβητούνται, οι παντός είδους κρίσεις πληθαίνουν και αυξάνονται. Είναι καιρός που επιβάλλεται η ενότητα της Ορθοδοξίας, ώστε να φανεί το μεγαλείο της ως η πραγματική αποκάλυψη του Θεού και ο αυθεντικός τρόπος ζωής για τον κάθε άνθρωπο. Είναι καιρός που πρέπει η Ορθοδοξία να προβάλλει την αληθινή παγκοσμιότητά της και νομίζουμε ότι σε αυτό μπορείτε να συμβάλετε εσείς Μακαριώτατε, ως Προκαθήμενος της Εκκλησίας των Αντιοχέων.
Γνωρίζοντες τας σημερινάς δυσχερείας, υπό τας οποίας η ῾Υμετέρα Μακαριότης και πάντες οι εκείσε διακονούντες πατέρες και αδελφοί αγωνίζεσθε διά να κρατήσητε ζώσαν την μαρτυρίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ακραιφνή την ορθόδοξον παράδοσιν, ταπεινώς και υιικώς ευχόμεθα όπως η σκέπη της Θεοτόκου καλύπτη πάντας προστατευτικώς και οδηγητικώς, ενισχύη δε την ῾Υμετέραν Μακαριότητα εις το κοπιώδες ποιμαντικόν έργον Αυτής.
Επιτρέψατε Μακαριώτατε, να ευχηθούμε, το ολιγοήμερον αυτό προσκύνημά σας στο Άγιον Όρος να αποβεί πνευματικά ωφέλιμον τόσο δι’ Υμάς όσο και διά την τιμίαν συνοδείαν Σας και εποικοδομητικόν από κάθε άποψιν.
Εύχεσθε και ῾Υμείς Μακαριώτατε, υπέρ διατηρήσεως εν ακμή της καθ᾽ ημάς Αδελφότητος εις αιώνα τον άπαντα, εις δόξαν Θεού, εις τιμήν της Κυρίας ημών ῾Υπεραγίας Θεοτόκου, και εις σωτηρίαν των προστρεχόντων πιστών και του κόσμου παντός.
Ως εύ παρέστητε!

Περισσότερα: vatopedi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου