Κυριακή 12 Απριλίου 2020

13487 - «Πάσχα στ' Άγιον Όρος», το βιβλίο του Μητροπολίτη Προικοννήσου κ. Ιωσήφ

Τό ῞Αγιον ῎Ορος εἶναι ἡ κιβωτός γιά κάθε ᾿Ορθόδοξο χριστιανό, τό καταφύγιο γιά νά βρεῖ καί νά βιώσει τήν ἀλήθεια τῆς πίστης μας, τήν προτύπωση μιᾶς ζωῆς μέ συνέπεια. Εἶναι ἕνας ἀτίμητος θησαυρός.
Καί τοῦτο ἐντυπωσιακά φανερώνεται ὅταν μετάσχεις στή Λειτουργική ζωή, ὅταν βιώσεις τήν προσέγγιση τοῦ Θεοῦ στίς ᾿Ακολουθίες πού τελοῦνται στό Περιβόλι τῆς Παναγιᾶς. Κερδίζεις τότε ἐμπειρίες πού θά σέ συνοδεύουν σέ ὅλη τή ζωή σου.
᾿Ιδιαίτερα ἀνεξάλειπτες μάλιστα, ὅταν ζήσεις τίς μοναδικές ᾿Ακολουθίες τῆς Μεγάλης ῾Εβδομάδας! Αὐτό πιστοποιεῖ καί ὁμολογεῖ ἡ
προσωπική ἐμπειρία τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. ᾿Ιωσήφ, πού μέ μοναδικό τρόπο διασώζεται καί καταγράφεται σ’ αὐτό τό βιβλίο.
«Στά χέρια σας κρατᾶτε ἕνα βιβλίο πού θἄθελε νά σᾶς κρατήσῃ συντροφιά κατά τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης ῾Εβδομάδας καί τοῦ Πάσχα, μεταφέροντάς σας κατά δύναμιν στήν πνευματική ἀτμόσφαιρα πού ἐπικρατεῖ τίς ἡμέρες ἐκεῖνες στό ῞Αγιον ῎Ορος.
Εἶχα τήν εὐλογία νά ζήσω δύο φορές Πάσχα στό ῞Αγιον ῎Ορος, σέ ἀπόστασι τριάντα καί ἑνός χρόνων! Τό 1977, ὡς νεαρός φοιτητής τῆς Θεολογίας, καί τό 2008 ὡς Μητροπολίτης. Καί τίς δύο στή Μονή τοῦ ῾Οσίου Γρηγορίου, καλεσμένος τῆς ἀγάπης τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος καί Καθηγουμένου της, ᾿Αρχιμανδρίτου π. Γεωργίου, πού ἀπό τότε γνωρίζω τή φιλανθρωπία τοῦ ἐπιτραχηλίου του καί τόν πλοῦτο τῆς ψυχῆς του. Τίς ἐμπειρίες τοῦ πρώτου ἑορτασμοῦ θά τίς βρεῖτε στό πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου, πού φέρει τόν τίτλο· «Πάσχα στ’ ῞Αγιον ῎Ορος», καί πρωτοδημοσιεύθηκε στό περιοδικό «Πειραϊκή ᾿Εκκλησία» τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. Στό δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται οἱ ὁμιλίες, πού κατά παράκλησιν τοῦ ἁγίου Γέροντος ἔκαμα στήν τραπεζαρία (τράπεζα, κατά τό ἁγιορείτικο) τῆς Μονῆς, ὡς φιλοξενούμενος Μητροπολίτης, τό 2008, κι ἀπευθύνονταν ὄχι μόνο στήν ᾿Αδελφότητα τῆς Μονῆς, ἀλλά καί στούς προσκυνητές, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους ἦταν νέοι. Πρωτοδημοσιεύθηκαν σέ δύο συνέχειες στό ἐτήσιο περιοδικό τῆς Μονῆς «῞Οσιος Γρηγόριος», στά τεύχη τῶν ἐτῶν 2008 καί 2009. ᾿Επειδή τή Μεγάλη Τρίτη καί τή Μεγάλη Παρασκευή δέν ἔγιναν ὁμιλίες, προστέθηκαν μερικά στοιχεῖα, βοηθητικά γιά τήν προσέγγισι καί τῶν ἡμερῶν αὐτῶν.
῾Η Μεγάλη ῾Εβδομάδα καί τό Πάσχα ἔχουν χάρι, ὀμορφιά καί νοστιμάδα μοναδική, καί στίς ἐνοριακές ἐκκλησίες, καί στά μοναστήρια, ἀρκεῖ κανείς νά μετέχῃ βιωματικά στά ἱερώτατα δρώμενα τῶν ἡμερῶν. ῎Αν περιορισθῇ μόνο στά ἐξωτερικά στοιχεῖα, ἐκλαμβάνοντας τά κοσμοσωτήρια ἅγια γεγονότα σάν φολκλόρ, σίγουρα θά μείνῃ «ἔξω τοῦ νυμφῶνος», στό σκοτάδι τῆς νύχτας, καί θἆναι κρίμα!
Μέ τήν ταπεινή φιλοδοξία οἱ γραμμές πού ἀκολουθοῦν νά βοηθήσουν στήν καλλίτερη βίωσι τοῦ Μυστηρίου τοῦ ᾿Αχράντου Πάθους καί τῆς ᾿Αναστάσεως, τίς παραδίδουμε στούς χριστοδιψεῖς ἀναγνῶστες, εὐχαριστώντας τίς ἐκδόσεις «᾿Αρχονταρίκι» γιά τήν εὐγενῆ προθυμία τους νά ἀναδεχθοῦν τήν ἔκδοσι καί κυκλοφορία τοῦ βιβλίου.
† ῾Ο Μητροπολίτης Προικοννήσου ΙΩΣΗΦ»

Διαβάστε το βιβλίο, σε ψηφιακή μορφή, εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου