Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018

11026 - Χαιρετισμός του Εσφιγμενίτη Καθηγουμένου προς τον Πολιτικό Διοικητή Αγίου Όρους

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι Μ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
ΑΡΧ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ TOY ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΤΣΑ
19.8 / 1.9.2018
Εξοχώτατε Κύριε διοικητά,
Σας υποδεχόμαστε σήμερα σε έναν χώρο, ο οποίος, δυστυχώς, δεν ανταποκρίνεται στο ύψος του λειτουργήματός  σας. Η υποδοχή του πολιτικού διοικητού Αγίου Όρους, του εκπροσώπου της ελληνικής πολιτείας στον ιερό τόπο του Περιβολιού της Κυρίας Θεοτόκου, έπρεπε να γίνει στο ιστορικό κτήριο της Μονής του Εσφιγμένου και εντός του καθολικού αυτής και όχι στο αντιπροσωπείο, όπου κατά ανάγκην και λόγω της συνεχιζόμενης (όχι με δική μας ευθύνη ) καταλήψεως,  βρίσκεται σήμερα η διοικητική έδρα και το προσωρινό κατάλυμα της αδελφότητος που την επάνδρωσε από το 2005.
Ο διορισμός σας, κύριε Διοικητά, αποτελεί ελπίδα για το Άγιον Όρος, το οποίο προσβλέπει στο πρόσωπο σας για την έξοδο από μια λυπηρή κατάσταση στην οποία από καιρό βρίσκεται ο Ιερός Τόπος, με την τελμάτωση των θεμάτων που τον απασχολούν. Πρόκειται για θέματα της αρμοδιότητός σας, βασικά και
ουσιαστικά, για την συνέχιση της υπάρξεως του θεσμού της Πολιτικής Διοικήσεως Αγίου  Όρους, αλλά και  αυτού τούτου του  Ιερού Τόπου, με εξακολούθηση της εν αυτώ ελληνικής κυριαρχίας, όπως αυτή θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε από το 1912 και εντεύθεν.
Βασική μέριμνα της ελληνικής πολιτείας υπήρξε ανέκαθεν η εξασφάλιση του απροσκόπτου του ενταύθα μοναχικού βίου, με κύριο γνώμονα την περιφρούρηση του αυτοδιοίκητου των Ιερών Μονών και την εφαρμογή του θεσπισθέντος το 1924 καταστατικού χάρτου, ο οποίος αποκρυστάλλωσε το παλαίφατον από  αιώνων αγιορείτικο  καθεστώς το οποίο είχε  τον ίδιο  σκοπό, δηλαδή: σεβασμός και εφαρμογή των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των μοναστηριακών συνάξεων και της Ιεράς Κοινότητος.
 Όποτε, αυτά, κύριε Διοικητά, έτυχαν αντιμετωπίσεως άλλης από την νενομισμένη, τότε υπήρξαν αδικαιολόγητες διαταράξεις της νομιμότητος και της κανονικότητος, της ειρήνης και της τάξεως, της ομαλής συνεργασίας των ενταύθα εμπλεκομένων αρμοδίων οργάνων προς τέρψιν των επιβουλευομένων κατά καιρούς τον Ιερόν Τόπον και τα εθνικά συμφέροντα.
Έχομεν σήμερον την τιμήν να σας υποδεχόμεθα,  σύμπασα  η υπέρεικοσαμελής  αδελφότης της Μονής Εσφιγμένου, εις το ιστορικό πλέον αντιπροσωπείο μας στις Καρυές όπου τρεις φορές επεσκέφθη και ηυλόγησεν ο παναγιώτατος Οικουμενικός ημών Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, όπου εβίωσε και έδρασε θυσιαστικώς υπέρ της Ιεράς ημών Μονής και σύμπαντος του Αγιωνύμου Όρους, ο μακαριστός Καθηγούμενος ημών Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος  Κατσουλιέρης και όπου βρίσκεται σήμερον ο ευλογημένος τάφος και το τίμιο σώμα  αυτού, μετά την προς Κύριον αυτού αποδημία κατά το έτος 2013, μετά τα τραγικά γεγονότα της ρίψεως μολότοφ και άλλων εκρηκτικών υπό των καταληψιών της Μονής και του υπολειπομένου κτηρίου του Αντιπροσωπείου,  ακριβώς ολίγα μέτρα από της θέσεώς σας.
Χαιρόμεθα απροκαλύπτως, κύριε Διοικητά, που σας έχομε σήμερα ανάμεσά μας και επιθυμούμε να σας έχομε πάντοτε, «εν λόγοις» αλλά και «εν πράξεσι», διότι σας έχομε ανάγκη εις την επιτέλεση της διακονίας μας.
Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους μάς έταξε να διακονήσουμε την Μονή Εσφιγμένου και αυτό πράττουμε με όλη μας την ψυχή, από δεκαετίας και πλέον, συμμετέχοντες στις διάφορες εργασίες της, αναλαμβάνοντας επιστασιακά καθήκοντα, συμμετέχοντες σε επιτροπές, στο συμβούλιο του ΚΕΔΑΚ, και γενικά επιτελούντες απαρασαλεύτως όσα επιτάσσει το διοικητικό σύστημα και οι θεσμοί του Αγίου Όρους για οποιαδήποτε εκ των αγιορειτικών μονών, παρά τον ανηλεή πόλεμο που δεχόμεθα καθημερινά, αυτά τα 13 έτη, από της αναλήψεως της διοικήσεως της Μονής μέχρι και σήμερα. Εδώ στον χώρο που βρίσκεσθε, κύριε Διοικητά, υποκείμεθα τόσο εμείς, όσο και όλοι οι προσκυνητές, μία άνευ προηγουμένου βία, για τα δεδομένα του Αγίου Όρους, με κρυφές φωτογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις, προκλητικές κινήσεις και εκφράσεις, παρακολουθήσεις με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ήχου και εικόνας, έως και εγκληματικές ενέργειες όπως η ρίψη μολότοφ και εκρηκτικών μηχανισμών και πόσα άλλα, τα οποία δεν ταιριάζουν με το ησυχαστικό πνεύμα του Ιερού ημών Τόπου.
Ενώ λοιπόν οι καταληψίες διαταράσσουν απροκάλυπτα την ιερότητα και το ησυχαστικό του Τόπου, αυτή η Ιερότητα και ο δήθεν σεβασμός της, προβάλεται ως επιχείρημα παρά των υπευθύνων και μόνων αρμοδίων οργάνων,  για την μη εκτέλεση καμιάς των αποφάσεων, αφήνοντας συγχρόνως τους καταληψίες να δρουν ασύστολα και να παρουσιάζεται η εικόνα ότι τελικά τελούν υπό καθεστώς προστασίας.
Παράλληλα δε, ακολουθούμε εν υπομονή, παρά τα όσα αναφέραμε πιο πάνω, τον μοναχικό μας  κανόνα  και προσπαθούμε να ελκύσουμε την χάρη και το έλεος του Αναληφθέντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού, υπέρ των ενταύθα διαβιούντων Πατέρων και δοκίμων, υπέρ αυτών, που λόγω στενότητος χώρου διαβιούν σε καθίσματα ή μετόχια, αναγκαζόμενοι να μετακινούνται ένθεν κακείθεν, αλλά και υπέρ του, τόσον σήμερον,  πάσχοντος σύμπαντος κόσμου.
Δυστυχώς, λόγω του γνωστού ζητήματος, οι δυσκολίες είναι πολλές.
Οι χώροι ακατάλληλοι προς διαμονή πέραν των επτά με οκτώ ατόμων, τα οικονομικά της μονής, έχοντας υποστεί ανηλεή λεηλασία υπό των καταληψιών, είναι πενιχρά, το αρχείον κατέχεται παρανόμως και αποκρύπτεται, τα κειμήλια αγνοούνται, το εικονοφυλάκιο,  το σκευοφυλάκιο, η βιβλιοθήκη της Μονής υφίστανται ταλαιπωρίες καθώς γίνονται θέαμα  δήθεν αποκαλυπτικών τηλεοπτικών  εκπομπών, με την επικείμενη καταστροφή των να πλανάται ως απειλή εκ μέρους των καταληψιών. Το περιβάλλον της μονής και το δάσος της υφίστανται καταστροφικές επεμβάσεις με λαθροϋλοτομίες και διανοίξεις δρόμων, ενώ ο αρχιτεκτονικός πλούτος της μονής υποβαθμίζεται καθημερινά από την εγκατάλειψη και τις αυθαίρετες επεμβάσεις. Κορυφαίο, όμως,  γεγονός θεωρούμε την βεβήλωση της αγίας Τραπέζης του Καθολικού της Μονής μας, από σχισματικούς, αποκομμένους από το σώμα της Εκκλησίας δηλαδή, επί της οποίας αγίας Τραπέζης  είχε λειτουργήσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο και, επί τριετίαν, διατελέσας ηγούμενος της Μονής μας, καθώς επίσης εγκαινιάσθη υπό του Αγίου Γρηγορίου του Ε΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Ταύτα πάντα, κύριε Διοικητά, εμπίπτουν στις αρμοδιότητές σας, στη δικαιοδοσία της ευνομούμενης Ελληνικής πολιτείας, της οποίας υπάρχετε εκπρόσωπος και δέον όπως εύρουν επιτέλους λύση, η οποία δεν είναι άλλη βεβαίως από αυτήν που αποφάσισε από του έτους 2005 η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους και εις την οποία απόφαση εμμένει με πάμπολλους πρακτικούς και θεωρητικούς τρόπους και σαφώς θα εμμένει μέχρι της οριστικής τακτοποιήσεώς της, ως τούτο εδηλώθη, εγράφη και επράχθη υπ’ αυτής, πάντοτε απ' αρχής και μέχρι σήμερα, με κορυφαία σχετικά πρόσφατη παράστασή της προς υψηλή πολιτική και εκκλησιαστική εκπροσώπηση, όπου επισταμένως εδηλώθη  ότι μόνη εκκρεμότης υπάρχει η εγκατάσταση της αδελφότητος στον φυσικό της χώρο, δηλαδή στο κτηριακό συγκρότημα  της Μονής  Εσφιγμένου, κατόπιν των νομίμως ληφθεισών και πολλάκις,  υπό της δικαιοσύνης,  επικυρωθεισών αποφάσεων.
Διότι,  ως  γνωστόν, κύριε Διοικητά, οι αποφάσεις αρμοδιότητος της Ιεράς Κοινότητος, δηλαδή, περί της διοικήσεως του Αγίου Όρους, λαμβάνονται στην Ιερά Κοινότητα και μόνο και πουθενά αλλού. Όσα κι αν ακούγονται, ή τυχόν λέγονται παρ’ ελπίδα  για τα αγιορειτικά θέματα εκτός αυτής, ή κατά την αγιορείτικη έκφραση: «στα αρχονταρίκια», είναι χωρίς σημασία και υπόσταση και απλώς λέγονται για να λέγονται κατά το λεγόμενον.
Αναμένομεν λοιπόν από Εσάς και προσβλέπομε στο πρόσωπό σας να δούμε τον άνθρωπο, τον θεσμικό λειτουργό του κράτους, ο οποίος στα πλαίσια της αρμοδιότητος του, θα εφαρμόσει τα όσα οφείλει, που αφορούν στην νομιμότητα, αλλά και να περισώσει την βαρέως τρωθείσα, ενταύθα, υπόληψη της εννοίας του Κράτους και την ενταύθα εθνική κυριαρχία, η οποία τόσο βάναυσα έχει προσβληθεί από την μη λειτουργία των θεσμών του εις ένα τμήμα του, όπου εδρεύει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αλλά κυρίως διότι σε ένα κυρίαρχο κράτος, κύριε Διοικητά, δεν επιτρέπεται να υψώνονται  άλλες σημαίες οποιουδήποτε χρωματισμού ή συμβολισμού, οι οποίες και να  παραπέμπουν σε ενέργειες που διασπούν την εθνική ενότητα και αμφισβητούν αποφάσεις, συνθήκες και συμφωνίες, βάλλοντας υποχθονίως εναντίων αυτών, υπό το κάλυμμα μιας δήθεν πνευματικότητος και ψευδαρετής ενός μεγαλοϊδεατισμού, δια την έξωθεν και μόνον κατανάλωση,  ο οποίος καμία σχέση δεν έχει με το Άγιον Όρος και εξαντλείται σε μια αρρωστημένη δημοσιότητα. Η πρόσφατη άλλωστε επικαιρότητα  σχετικώς με την συμφωνία των Πρεσπών και την διαφαινομένη εμπλοκή, περιορισμένου ευτυχώς και μάλιστα συγκεκριμένου και σεσημασμένου, αγιορείτικου χώρου, ομιλεί περί αυτού. Αλλά και τα διαβόητα συνθήματα περί ορθοδοξίας ή θανάτου ευρίσκονται προ πολλού εκτός τόπου και χρόνου, αφού κανείς δεν επιβουλεύεται την ορθοδοξία, αλλά και κανείς δεν επιθυμεί να αφαιρέσει το φρόνημα από κανέναν, και  δόξα τω Θεώ κανείς δεν κινδυνεύει με θάνατο εις την ελεύθερη και ανεξίθρησκη πατρίδα μας, όσο αλλοπρόσαλλα και αν είναι αυτά που φρονεί.
Παρακαλούμε, λοιπόν, κύριε Διοικητά, όπως η Πολιτική Διοίκησις του Αγίου Όρους ενσκήψει επιτέλους με ενδιαφέρον επί του ζητήματος της Μονής του Εσφιγμένου και προχωρήσει εις την οριστικήν του τακτοποίησιν, αρχής γενομένης από του χώρου όπου βρίσκεσθε, εις τον οποίο μόλις ελάχιστα μέτρα από της θέσεώς σας διαβιούν δύο καταληψίες απλώς και μόνον δια να κατέχουν το υπολειπόμενο κτήριο και να καταρρακώνουν το κύρος υμών τε και ημών.
Εμείς, κύριε Διοικητά, θα περιμένουμε υπομονετικά, όπως ήδη πράττουμε, σηκώνοντας τον σταυρό που μας ενεπιστεύθη η Ιερά Κοινότητα, να σας βρούμε ως άλλον Κυρηναίον, ο οποίος θα ελαφρώσετε, με τις ενέργειές  Σας, την αδελφότητά μας από το βάρος του Σταυρού που σηκώνει, πράττοντας το αυτονόητο.
Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρόν και αφορμή επαίνων και προόδου εις τας σχέσεις Ελληνικής πολιτείας και Αγίου Όρους.
Επί τη ευσήμω ταύτη χρονική στιγμή, της επισκέψεώς σας ενταύθα, εν τω πλαισίω του διορισμού σας ως Πολιτικού Διοικητού Αγίου Όρους, θα θέλαμε να δεχθείτε ως ενθύμιο, ένα μικρό δώρο εκ μέρους όλης της Αδελφότητος του Εσφιγμένου, με την ευχή ο Αναληφθείς Κύριος ημών και η Παναγία Μητέρα Αυτού, να διαφυλάττουν πάντοτε Εσάς προσωπικώς, τους οικείους και τους συνεργάτες Σας και να χαρίζουν τον άνωθεν φωτισμό προς επιτέλεση των νέων ευθυνοφόρων καθηκόντων και κάθε ουράνια ευλογία.
Καλώς ήλθατε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου